Ni all y Prif Weinidog gadw Cymru yn wystl oherwydd ei anallu hi

Hywel_Cynhadledd.jpg

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi eu hymateb damniol i fygythiadau gan Prif Weinidog y DG y bydd y senedd yn San Steffan yn cael eu gorfodi i ddewis rhwng "bargen neu ddim bargen".

 

 

 

Ymosododd llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Hywel Williams AS, ar y cynigion fel "bygythiadau o banic" gan y Prif Weinidog. Fe ddywedodd AS Arfon fod y sefyllfa wedi codi dim ond oherwydd anallu Llywodraeth San Steffan i gytuno ar fanylion cytundeb gyda digon o amser ar gyfer trafodaethau pellach pe bai'r Senedd yn gwrthod y cynigion.

Ategodd Mr Williams hefyd na fydd "ASau Plaid Cymru yn pleidleisio am fargen fydd yn achosi niwed i economi a chymunedau Cymru." Galwodd am estyniad i Erthygl 50 hyd nes y gall Llywodraeth San Steffan ddod yn ôl gyda manylion llawn trefniadau yn y dyfodol a Phleidlais y Bobl i benderfynu ar unrhyw fargen derfynol.

Wrth ymateb i fygythiad y Prif Weinidog, meddai Hywel Williams AS,

“Yr unig beth wnaiff y bygythiadau mae Prif Weinidog San Steffan yn eu cyhoeddi yn ei phanig yw tanlinellu mor ddi-glem mae ei llywodraeth. Wedi dwy flynedd o drafodaethau, byddwn yn cael ei gadael gyda chytundeb derbyn-neu-wrthod sydd eisoes wedi cael ei gondemnio fel un annigonol gan fusnesau ac arbenigwyr fel ei gilydd. Dyw’r wltimatwm gwyllt hwn yn gwneud dim ond pwysleisio gwendid y Prif Weinidog a thanseilio ymhellach ei hawdurdod yn ei phlaid ei hun.

“Mae dyfodol Cymru mewn perygl oherwydd y rhyfel cartref hirfaith yn y blaid Dorïaidd ar fater Ewrop. Wnawn ni ddim gadael i’r Llywodraeth hon yn San Steffan ddal ein cenedl yn wystl. Os nad ydynt yn gallu dod i gytundeb sydd yn gweithio dros bobl Cymru, rhaid ymestyn Erthygl 50 hyd nes y daw Llywodraeth San Steffan yn ôl gyda manylion llawn am y trefniadau ar gyfer y dyfodol a bod y bobl yn cael dweud eu dweud am y cytundeb terfynol.

“Mae cynigion y Prif Weinidog eisoes wedi eu gwrthwynebu gan niferoedd o’i meincwyr cefn hi ei hun a chan y gwrthbleidiau. Y gwir yw y gall cytundeb posib y Prif Weinidog arwain at ddim cytundeb o gwbl.

“Bydd dwy flynedd o lanast Brexit a thrafodaethau di-sut gan Lywodraeth San Steffan yn ein harwain at gytundeb lle bydd pobl yn cael eu gadael yn y tywyllwch pan ddaw’n fater o’r cytundeb hollbwysig. Bydd Brexit dall yn peryglu swyddi a chyflogau – dyw cyfaddawd niwlog ddim yn ddigon da.

“Ni fydd ASau Plaid Cymru yn pleidleisio dros gytundeb fydd yn niweidio economi a chymunedau Cymru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.