Honiad yr ymgyrch i adael y daw arian i Gymru yn 'ffantasi llwyr'

LeanneBBCroof.jpg

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru heddiw wedi beirniadu honiad yr ymgyrch i Adael y bydd Cymru'n derbyn iawndal am unrhyw golled cronfeydd strwythurol yr UE yn achos pleidlais i Adael, gan ei alw'n "ffantasi llwyr."

Pwysleisiodd Leanne Wood nad oes gan yr ymgyrch i Adael y grym na'r gallu i wneud ymrwymiadau gwariant ar ran Llywodraeth nesaf y Deyrnas Gyfunol, gan atgoffa pobl nad yw'r Ceidwadwyr erioed wedi sicrhau cyllido teg i Gymru ac na ellir ymddiried ynddynt i warchod economi Cymru.

Dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:

"Mae honiad yr ymgyrch i Adael y byddai Cymru'n derbyn iawndal am unrhyw golledion cronfeydd strwythurol yr UE yn achos pleidlais i adael yn ffantasi llwyr.

"Nid oes gan yr ymgyrch i Adael y grym na'r gallu i wneud ymrwymiadau gwariant ar ran llywodraeth nesaf y DG.

"Mae ein cenedl wedi dioddef degawdau o dan-gyllido gan lywodraethau Llafur a Cheidwadol yn San Steffan.

"Mae'r Torïaid wedi methu a sicrhau cyllido teg i Gymru - nid ydynt hyd yn oed yn derbyn yr egwyddor o gydraddoldeb gyda chenhedloedd eraill. Dro ar ôl tro maent wedi pleidleisio i dorri bloc grant Cymru. Yn syml, ni ellir ymddiried yn y Torïaid i warchod ein heconomi.

"Mae'r Undeb Ewropeaidd yn sicrhau nifer o fuddiannau i'r economi Gymreig ac i hawliau gweithwyr. Mae Plaid Cymru'n credu mai pleidlais i aros sydd orau i'n cenedl.

"Gyda Boris Johnson yn dwysau ei ymgyrch i gipio'r allweddi i Rif 10 Downing Street, pleidlais i Aros ar Fehefin 23 sy'n rhoi'r cyfle i gorau i ni osgoi toriadau hyd yn oed dyfnach gan y Ceidwadwyr a bygythiad hyd yn oed mwy o breifateiddio i'n gwasanaethau cyhoeddus."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.