Yr UE: Y Ffeithiau

FfeithiauFacts.png

Yma gallwch ddarganfod y ffeithiau ynglŷn â sut mae bod yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd yn cael effaith ar wahanol agweddau o'n bywydau. Mae adroddiad gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru wedi dod i’r casgliad bod Cymru’n cael budd ariannol o tua £245m y flwyddyn o’i haelodaeth o’r UE, felly isod rydym yn canolbwyntio ar rai o’r manteision eraill mae Cymru’n fwynhau fel rhan o’r UE.

Cliciwch ar y dolenni isod am y manylion am y maes perthnasol. Bydd mwy o adrannau yn cael eu hychwanegu yn y man.

Pobl Ifanc

Pobl Hŷn

Newid Hinsawdd

Twristiaeth

Amaeth

Bwyd

TTIP

Anifeiliaid

Chwaraeon

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.