Leanne Wood yn galw ar yr arweinydd Llafur i gondemnio’r cynnydd mewn ffioedd dysgu yng Nghymru

Leanne.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood ac arweinydd Grŵp San Steffan Plaid Cymru Liz Saville Roberts wedi galw ar arweinydd Llafur yn y DG i gondemnio penderfyniad Llywodraeth Lafur Cymru i gynyddu ffioedd dysgu yng Nghymru.

Dywedodd Leanne Wood fod y penderfyniad wedi ‘bradychu’ pawb a bleidleisiodd dros Lafur yn yr etholiad diwethaf oherwydd yr addewid am ffioedd dysgu am ddim.

Beirniadodd Wood Wood a Liz Saville Roberts AS y penderfyniad  i godi ffioedd dysgu yn uwch na £9,000 y flwyddyn, er iddynt ddeud wythnosau yn unig ynghynt yn yr ymgyrch etholiadol mai eu nod fuasai dileu ffioedd dysgu yn gyfan gwbl yng Nghymru.

Bydd lefel y ffioedd bron yr un fath â’r ffioedd i fyfyrwyr yn Lloegr a osodwyd gan y Llywodraeth geidwadol yn San Steffan, a byddant yn parhau i godi gyda chwyddiant dros y tair blynedd nesaf.

Yn y llythyr at arweinydd Llafur Llundain, dywed Ms Wood:

“Annwyl Jeremy,

Mae’r llywodraeth Lafur yng Nghaerdydd yr wythnos hon unwaith eto wedi codi ffioedd dysgu i fyfyrwyr Cymru.

Gwyddom oll am werth addysg uwch i gymdeithas ac i’r economi. Y mae’n fater sy’n croesi ffiniau gwledydd a phleidiau.

Mae ffioedd dysgu yng Nghymru a Lloegr yn uwch nag y buont erioed o’r blaen. Fe wnaethoch hyn yn bwnc yn yr etholiad, gan addo dileu ffioedd dysgu.

Yng Nghymru, mae yma eisoes lywodraeth dan arweiniad Llafur, sy’n gyfrifol am ffioedd dysgu.

Mae’r weinyddiaeth Lafur yng Nghymru yn codi ffioedd dysgu wythnosau yn unig wedi i’ch plaid ymgyrchu yn ystod etholiad y DG i’w dileu.

Welodd neb ohonom hyn yn dod, ac i wneud pethau’n waeth, gwnaed y cyhoeddiad

a.      yn fuan wedi’r etholiad, a

b.      pan nad yw myfyrwyr yn y brifysgol ac felly heb allu trefnu yn erbyn y cam hwn.

Mae Llafur wedi gwthio myfyrwyr yng Nghymru ymhellach oddi wrth addysg am ddim, yn hytrach na chymryd camau i’w symud tuag ato. Mae’r penderfyniad hwn wedi bradychu’r myfyrwyr a bleidleisiodd dros Lafur yn etholiad y DG oherwydd yr addewid i ddileu ffioedd dysgu. Yr oedd yn ddiangen a galwn arnoch i’w gondemnio.

Yr eiddoch yn gywir,

Leanne Wood”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.