Croeso

Cliciwch Yma i Aros yn Aelod yn 2019

Mae gennym neges syml i anfon i bobl Cymru: Gall Cymru.

Gall Cymru fod yn hyderus. Gall Cymru fod yn ffyniannus. Gall Cymru fod yn Gymreig ac yn Ewropeaidd. Gall Cymru fod yn annibynnol.

Rydw i yn bersonol, ac rydym ni fel Plaid, yn hynod o werthfawrogol o bob un o’n haelodau a tra ein bod ni’n hapus dros ben eich bod chi wedi cytuno i ymuno gyda ni am weddill 2018, rydym yn awyddus iawn i weld chi’n aros gyda ni yn y dyfodol.

Gall cadw eich aelodaeth trwy 2019 ddim bod yn rhwyddach. Cliciwch yma a byddwch yn mynd yn syth i’r dudalen gywir ar ein gwefan.

A wnewch chi ymrwymo i fod yn rhan o’r tîm bydd yn ennill Cymru Newydd?

Pan ysgrifennir hanes ein gwlad, dim ond un genhedlaeth bydd yn gallu dweud ei bod wedi ail-sefydli ein hannibyniaeth.

Am anrhydedd, am wobr. Dyma’r moment, dyma ein cyfrifoldeb ni. Dyma’n cyfle ni.

Cliciwch ar y botwm isod, dewch gyda ni ar ein siwrne, a gyda’n gilydd, gallwn ennill Cymru Newydd.

Cliciwch Yma i Aros yn Aelod yn 2019

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.