Taith yr Arweinydd - Adam Price

Taith_ADAM_(4).jpg

 

Adam Price – Taith yr Arweinydd

NODWCH FOD Y DAITH WEDI EI OHIRIO AR HYN O BRYD. BYDD DYDDIADAU NEWYDD YN CAEL EU RHYDDHAU YN FUAN.

Ymunwch a ni ar gyfer taith arweinydd Plaid Cymru, Adam Price.

Bydd gan Adam un neges i’w rhannu: Gall Cymru.  Dewch i glywed Adam yn cyflwyno ei weledigaeth ddisglair dros Gymru newydd gynhwysfawr a ffyniannus gyda croeso i aelodau hen a newydd.

Bydd Adam hefyd yn llofnodi copiau o’i gyfrol newydd,  Wales – The First and Final Colony (Y Lolfa, £9.99)

Bydd sesiynau yn cael eu cynnal ar draws y wlad:

7yh, Llun 26 Tachwedd - Insole Court, Caerdydd

7yh, Mawrth 27 Tachwedd - Blanco's, Port Talbot

7yh, Gwener 30 Tachwedd - Clwb Canol Dref, Caernarfon

1yh, Sadwrn 1 Rhagfyr - Gwesty'r Crown, Pwllheli

7yh, Llun 3 Rhagfyr - Diplomat, Llanelli

7yh, Iau 13 Rhagfyr - Neuadd Interpol, Aberystwyth

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.