5 Addewid

Mae Plaid Cymru yn gwneud 5 Addewid yn yr etholiad yma i Wneud i Gymru Gyfrif.


1. Refferendwm Dewis Terfynol

Refferendwm Dewis Terfynol - sefyll yn unedig yn ein brwydr dros refferendwm Dewis Terfynol ac i Gymru aros yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd, a phledio'r achos dros lais i Gymru yn Ewrop fel aelod yn ei hawl ei hun.


2. Bargen Werdd Newydd 

Bargen Werdd Newydd - gwrthweithio newid hinsawdd trwy ddod yn 100% yn hunangynhaliol mewn trydan adnewyddol erbyn 2035 a chyflwyno rhaglen effeithlonrwydd ynni yn y cartref gwerth £3 biliwn.


3. Cynllun Economaidd Trawsnewidiol 

Cynllun Economaidd Trawsnewidiol - arwain yr alwad am Gronfa Drawsnewid UE pum-mlynedd gwerth £5 biliwn i Gymru i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb cymdeithasol, a lledaenu ffyniant, buddsoddi a chyfleoedd i bob rhan o Gymru; o'n dinasoedd a'n trefi, i'n cymoedd a'n cymunedau gwledig ac arfordirol.


4.  Rhoi Grym i Bobl Ifanc 

Rhoi Grym i Bobl Ifanc - sicrhau bod modd parhau i gyrchu rhaglen gyfnewid addysgol Erasmus+, gweithredu'n llawn y Cynllun Gwarant Ieuenctid a mynediad at gerdyn rheilffordd yr UE.


5. System Fudo Gymreig 

System Fudo Gymreig - creu Gwasanaeth Cynghori Cymreig ar Fudo i gyflwyno system fudo sy'n gweithio ar gyfer anghenion Cymru. Bydd ein ASE yn arwain yr alwad am bolisi mudo gan yr UE sy'n seiliedig ar gydsafiad.


Pleidleisiwch dros Blaid Cymru a gyda'n gilydd, gallwn wneud i Gymru gyfrif.

Cliciwch yma er mwyn ymuno

Cliciwch yma er mwyn cyfrannu i'r ymgyrch

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.