5 rheswm i bleidleisio dros Blaid Cymru yn Etholiadau Ewrop

Copy_of_2_Days_(1).png

Dal yn ansicr dros pwy dylet bleidleisio yn etholiadau Ewropeaidd ddydd Iau 23 Mai? Dyma bum rheswm pam y dylet roi dy gefnogaeth i Blaid Cymru.

1. Ni yw'r unig blaid Aros all ennill yng Nghymru 

d86f0480-2384-4442-a81d-9a08f8bfd539.JPG

Mae Plaid Cymru wedi bod yn gyson ac yn unedig dros gynnal pleidlais y bobl ac i Gymru aros yn yr Undeb Ewropeaidd, gan ddadlau'r achos i Gymru gael ei llais ei hun yn Ewrop fel aelod annibynnol.

Ni yw'r unig blaid sydd o blaid Aros sydd erioed wedi ennill sedd yng Nghymru, ac mae arolygon barn diweddar wedi cadarnhau mai ni yw'r unig blaid a all ennill yng Nghymru eto y tro hwn.

Rydym felly yn apelio am gefnogaeth ar draws y pleidiau: dewch, ymunwch â ni. Drwy uno o gwmpas Plaid Cymru gallwn anfon neges glir i San Steffan a Gwneud i Gymru Gyfrif.

 


2. Er mwyn Gwneud i Gymru Gyfrif

cd1dc510-ef54-4314-aa50-31fbc5d36eb3.JPG

Gwyddom fod Cymru yn bwysig. Mae Cymru yn bwysig i filiynau o'n pobl yn eu bywydau bob dydd. Ond nid yw'n bwysig i San Steffan.

Mae'r UE wedi gwneud ei rhan o ran buddsoddi yng Nghymru. San Steffan sydd wedi ein hanwybyddu ni ac am genedlaethu wedi methu â buddsoddi yn ein cymunedau.

Digon yw digon. Rydym yn galw am ddyfodol gwell i Gymru yng nghalon Ewrop ac er mwyn gwneud i'r dyfodol hwnnw ddigwydd, rhaid i ni bleidleisio drosto.


3. I Atal Brecsit a Gwleidyddiaeth Beryglus 

ede549d1-777e-46d9-9997-0eb07365a154.JPG

Mae nifer cynyddol o bobl yn sylweddoli bod yr etholiad Ewropeaidd bellach yn ddewis rhwng Plaid Cymru a'r Blaid Brexit.

Mae'r peryglon sy'n gysylltiedig â chaniatáu i Nigel Farage a'i blaid reoli ein dyfodol yn rhy ddifrifol i'w hanwybyddu.

Yr unig ffordd i ennill yn erbyn y blaid Brexit yw pleidleisio dros Blaid Cymru. Mae pleidleisio dros unrhyw blaid heblaw Plaid Cymru yn peryglu rhoi llwyddiant i'r Blaid Brexit.

Petai'r Democratiaid Rhyddfrydol, y Gwyrddion, a phleidleiswyr Llafur sydd o blaid Aros, yn rhoi eu pleidlais i Blaid Cymru, gallwn sicrhau mwyafrif dros Aros dydd Iau.


4. Bargen Werdd Newydd

D1IaNUAW0AA0fhD.jpg

Un o brif bolisïau Plaid Cymru ar gyfer yr etholiad hwn yw Bargen Werdd Newydd. 

Rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd trwy ddod yn 100% yn hunangynhaliol mewn trydan adnewyddol erbyn 2035 a chyflwyno rhaglen effeithlonrwydd ynni yn y cartref gwerth £3 biliwn.

 


5. Dros ddyfodol Cymru

5ab901222513a.jpg

Ein barn onest ni yw nad oes y fath beth â Brecsit sy'n dda i Gymru a chredwn fod nifer cynyddol o bobl yn rhannu'r farn honno.

Mae dyfodol ein cymunedau, diwydiannau, amaethyddiaeth a phobl ifanc i gyd mewn perygl a gallent gael eu newid yn ddi-droi'n-ôl er gwaethaf oherwydd Brecsit. 

Mae'n bosibl mai'r etholiad ar 23 Mai yw ein cyfle olaf i anfon neges at San Steffan - nad ydym yn fodlon aberthu ein dyfodol, ein GIG, a'n lles ar allor Brexit Prydeinig trychinebus.


 

Os ydych chi am i Gymru aros yn yr UE, eich unig ddewis ymarferol yn etholiad Ewrop yw pleidleisio dros Blaid Cymru.

Mae modd pleidleisio rhwng 7am a 10pm ddydd Iau 23 Mai. Dewch o hyd i'ch gorsaf bleidleisio agosaf yma.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.