Mae cyflogwyr a dinasyddion angen sicrwydd yn hytrach na geiriau gwag

HywelaJill.png

Mae Plaid Cymru wedi beirniadu araith Prif Weinidog Prydain ar Brexit gan ddweud ei bod yn wan ar fanylion ac yn canolbwyntio ar “eiriau gwag”.

Rhoddodd y Prif Weinidog yr araith yn Fflorens yn yr Eidal gan fethu â rhoi unrhyw fanylion ynglŷn â pherthynas newydd y DG gyda’r UE, gan drafod bargen dros dro yn lle.

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Hywel Williams AS:

“Pymtheg mis ers y refferendwm, dyw’r Prif Weinidog dal ddim yn gallu dweud wrthym beth fydd ein perthynas gydag Ewrop ar ôl i ni adael yr Undeb Ewropeaidd. Doedd fawr o ddim yn ei haraith heblaw geiriau gwag a gobaith dall. Mae’n dweud wrthym dro ar ôl tro beth nad ydym am ei gael - aelodaeth o’r Farchnad Sengl, ffin galed gydag Iwerddon, Model Norwy - ond dydyn ni ddim cliriach ynghylch yr hyd rydym am ei gael.

“Mae busnesau, cyflogwyr a dinasyddion cyffredin angen sicrwydd, nid mwy o sylwadau diddim gan y Prif Weinidog.

“Dydyn ni ddim cliriach ynghylch egwyddorion craidd safbwynt y Prif Weinidog heblaw ei bod hi nawr, o leiaf, yn barod i dalu’r ffioedd arferol i’r UE am gyfnod dros dro.

“Mae 200,000 o swyddi ledled Cymru yn gysylltiedig â masnach gydag Ewrop ac mae cadw’n lle yn y Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau wedi i ni adael yr UE yn hanfodol er mwyn sicrhau’r swyddi hynny. Bydd bargen dros dro ond yn oedi yn hytrach na atal dirywiad economaidd.

“Mae Plaid Cymru eisoes wedi cyhoeddi ein gwelliannau i’r Mesur Ymadael er mwyn ceisio parhau â’n haelodaeth o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Dollau. Mi fydd ein gwelliannau hefyd yn sicrhau fod y Mesur yn amodol ar sicrhau cydsyniad pob un o wledydd y DG, nid dim ond un.”

Ychwanegol Jill Evans ASE:

“Mae ond yn gyfiawn bod y DG yn setlo’r bil wrth iddi adael yr UE.

“Mi fyddai unrhyw weithred arall nid yn unig yn gywilyddus ond hefyd yn sicr o gael ei wrthod gan negodwyr yr UE, gan chwalu unrhyw obeithion am fargen. Mae Prif Negodydd yr UE eisoes wedi dweud yn glir na fydd gweddill gwledydd yr UE yn talu am Brexit.

“Byddai sefyllfa dim-bargen yn drychinebus i deuluoedd a busnesau Cymreig.

“Dylai bod llawer mwy o dryloywder yn ymagwedd Llywodraeth Prydain i’r trafodaethau. Dylent gyhoeddi eu strategaeth negodi yn yr un ffordd ar mae’r UE yn ei wneud, a gadael i bobl Cymru gael lleisio’u barn. Mae’r ffordd mae’r Llywodraeth yn mynd rhagddi ar y funud yn llanast i ddweud y lleiaf, ac mae’n edrych fel mai asgell dde'r Blaid Geidwadol yw’r brif ystyriaeth yn hytrach na lles y bobl.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.