Cyhuddo Mark Drakeford o ‘falu awyr’ dros Brexit

Adam_conference.jpg

Mae Plaid Cymru wedi barnu neges fideo a bostiwyd i gyfrif swyddogol Prif Weinidog Cymru, @fmwales, ddydd Mawrth, pan i Mark Drakeford alw ar y Prif Weinidog Boris Johnson i “ganolbwyntio ar fargen gyda’r Undeb Ewropeaidd.”

Yn fersiwn Saesneg y fideo, galwodd Mr Drakeford ar Mr Johnson i “make sure we leave the European Union on the best of terms.”

Dywedodd Mr Drakeford yn y fideo y byddai gadael yr UE heb fargen yn “drychinebus” i bob rhan o Gymru, yn enwedig ffermwyr a chefn gwlad. Serch hynny, aeth ymlaen i alw ar y Prif Weinidog i gyflawni Brexit beth bynnag.

Mae Mr Drakeford wedi datgan ei gefnogaeth i ail refferendwm, ac wedi honni byddai Llywodraeth Cymru’n ymgyrchu dros Aros yn y refferendwm hwnnw. Mae’r Gweinidog Brexit Jeremy Miles wedi ategu’r safbwynt hon yn gyhoeddus hefyd.

Wrth ymateb i’r fideo newydd, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC fod Mr Drakeford yn euog o’r un math o “falu awyr” ag y gwnaeth Mr Drakeford ei hun gyhuddo Mr Johnson ohono.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC:

“Mae Mark Drakeford yn cyhuddo Boris Johnson o “falu awyr” neu “bluff and bluster” ac, wrth gwrs, mae’n wir fod Mr Johnson am weld Brexit heb fargen.

“Ond wrth alw ar Mr Johnson i gyflawni Brexit ar y telerau gorau posib, mae’r Prif Weinidog yn euog o’r un math o falu awyr ag y mae’n cyhuddo Mr Johnson ohono.

“Mae hyn yn wan ar adeg pan fod angen i’r Prif Weinidog fod yn gryf. Dylai fod yn galw am refferendwm ble gallwn ymgyrchu dros Aros.

“Dyma’r gwirionedd: nid oes y fath beth â Brexit ar y telerau gorau posib yn bodoli. Byddai unrhyw Brexit yn dinistrio ein cymunedau, busnesau, a’n cefn gwlad.

“Dyna’n union pam fod angen mynd ‘nôl at y bobl mewn refferendwm cadarnhaol. Rwy’n galw ar Mr Johnson i wneud hynny ar frys."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.