Prif Weinidog yn methu â chadarnhau y bydd yr argyfwng hinsawdd yn ffactor yn y penderfyniad am yr M4

M4.jpg

Yn dilyn datgan argyfwng hinsawdd cyn dadl Plaid Cymru yn y Senedd dydd Mercher, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price y byddai bwrw ymlaen â  llwybr du ffordd liniaru arfaethedig yr M4  yn anghydnaws ag argyfwng hinsawdd o’r fath.

Yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog, pan ofynnodd Adam Price a fyddai datgan argyfwng hinsawdd yn cael effaith sylweddol ar y penderfyniad am ffordd liniaru’r M4, methodd y Prif Weinidog a chadarnhau y byddai yn ystyriaeth.

Wrth siarad yn y Senedd, meddai arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC:

“Bydd y rhan fwyaf o bobl o’r farn resymol na fyddai cyhoeddiad ddoe yn gydnaws ag unrhyw benderfyniad yn sgil hynny i fwrw ymlaen â Llwybr Du yr M4 fyddai’n dinistrio’r amgylchedd.

Gofynnodd Mr Price i’r Prif Weinidog: “Allwch chi gadarnhau fod y datganiad o argyfwng hinsawdd, os oes unrhyw sylwedd iddo o gwbl, yn newid polisi fydd yn ffactor newydd a pherthnasol yn eich penderfyniad ar yr M4, ac a ydych wedi gofyn i’ch swyddogion am gyngor ychwanegol ar y sail honno?”

Methodd y Prif Weinidog ag ymateb i sylwedd y cwestiwn.

Ddoe, dywedodd Plaid Cymru na ddylai datgan argyfwng hinsawdd fod yn “fwy o gyhoeddusrwydd gwag gan Lafur.”  Dywedodd y Gweinidog Amgylchedd cysgodol Llyr Gruffydd AC:

“Rhaid i hyn yn awr olygu ymrwymiad gwirioneddol ar frys i fynd i’r afael â newid hinsawdd gyda gweithredu cadarnhaol a’r ewyllys wleidyddol i’w wneud. Mae hyn yn cynnwys dileu trychineb amgylcheddol Ffordd Liniaru’r M4, ymddihatru o danwydd ffosil, a sicrhau bod cynaliadwyedd a’r hinsawdd yn rhan o’r cwricwlwm newydd. Fel arall, fydd y datganiad hwn yn golygu dim.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.