Llanast yng nghanol llywodraeth Carwyn Jones ynghylch mynediad at y Farchnad Sengl

Dau ateb gwahanol mewn dau ddiwrnod ar fater mynediad Cymru at y farchnad Ewropeaidd

Mae Plaid Cymru wedi tynnu sylw at arwyddion o lanast yn y Llywodraeth Lafur, wedi i’r Prif Weinidog roi dau ateb gwahanol ynghylch ei farn am a ddylai Cymru gael mynediad at y Farchnad Sengl Ewropeaidd neu fod yn aelod ohoni, yn dilyn tynnu allan o’r UE.

Ar ddydd Llun (12/9/16), holodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Allanol Steffan Lewis y Prif Weinidog yn y pwyllgor Materion Allanol. Ar ddydd Mawrth (13/9/16) gofynnodd yr arweinydd Leanne Wood i’r Prif Weinidog am ddau achlysur gwahanol am ei safbwynt ar aelodaeth o’r Farchnad Sengl. Rhoddodd atebion gwahanol ar y ddau achlysur.

Mae modd dod yn aelod o’r Farchnad Sengl trwy gymryd rhan yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu Gymdeithas Masnach Rydd Ewrop. Mae modd cael mynediad at y Farchnad Sengl a bod y tu allan i EEA ac EFTA, trwy fargen masnach rydd.

Yng Nghwestiynau’r Prif Weinidog ddoe dywedodd y Prif Weinidog ei fod yn cefnogi aelodaeth o’r Farchnad Sengl.

Ac eto, yn y pwyllgor craffu ddydd Llun, dywedodd y Prif Weinidog wrth Steffan Lewis nad oedd yn cefnogi aelodaeth o’r Farchnad Sengl.

Wrth ddisgrifio’r gwrth-ddweud hwn fel arwydd o lanast o’r tu mewn i’r Llywodraeth Lafur, meddai Leanne Wood:

“Mae cryn ddryswch ynghylch safbwynt y Prif Weinidog ar aelodaeth o’r Farchnad Sengl. Mae hyn yn symtom o’r llanast yn y Llywodraeth Lafur ar y mater hwn.

“Mae pobl eisiau sicrwydd yn awr, nid mwy o ddryswch. Rhoddodd y Prif Weinidog ddau ateb gwahanol mewn dau ddiwrnod ynghylch a ddylai Cymru fod yn aelod o’r Farchnad Sengl, neu a ddylai Cymru gael dim mwy na “mynediad” iddi o’r tu allan.

“Mae hefyd wedi dweud y buasai Cymru yn rhoi feto ar delerau terfynol Brexit pe na baent yn ffafriol. Gweledigaeth y mae ar Cymru ei angen, nid gwaharddiadau.

“Cred Plaid Cymru mai dim ond aelodaeth o’r Farchnad Sengl fydd yn sicrhau y gall cwmniau yng Nghymru barhau i fasnachu’n rhydd gyda gweddill Ewrop o’r tu allan i’r Undeb Ewropeaidd.

“Os mai aelodaeth lawn o’r Farchnad Sengl yw’r dewis gorau i Gymru, dyna beth ddylai Prif Weinidog Cymru fod yn ei bledio.

“Mae’r Prif Weinidog yn risgio rhwystrau tariff rhwng busnesau Cymru a marchnadoedd Ewropeaidd trwy wrthod cefnogi aelodaeth o’r Farchnad Sengl. Yn lle hynny, mae’n cefnogi cytundeb masnach rydd fel sy’n cael ei annog gan UKIP.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.