"Pawb sydd wedi eu heffeithio yn haeddu cyfiawnder" - Leanne Wood yn ymateb i ddatganiad y Prif Weinidog

Wrth ymateb i ddatganiad y Prif Weinidog Carwyn Jones y prynhawn yma yn dilyn marwolaeth Carl Sargeant, mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw am ymchwiliad annibynnol i gael ei gynnal mewn modd aeddfed "gyda pharch ac urddas."

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru fod y Prif Weinidog wedi methu ag ymdrin a chwestiynau allweddol yn ei ddatganiad. Ychwanegodd hi fod pawb sydd wedi eu heffeithio gan ddigwyddiadau trasig y dyddiau diwethaf yn haeddu cyfiawnder, yn enwedig teulu Carl Sargeant.

Dywedodd Leanne Wood:

"Mae datganiad y Prif Weinidog a'i fethiant i ateb cwestiynau ar ol galw cynhadledd i'r wasg yn annigonol o ystyried difrifoldeb y sefyllfa.

"Mae nifer o gwestiynau heb eu hateb o hyd gan y Prif Weinidog - ffactor fydd yn peri mwy o loes i'r rhai sydd wedi eu heffeithio.

"Rhaid i'r broses o ateb y cwestiynau hyn fynd rhagddi heb oedi gydag ymchwiliad annibynnol a ddylai gael ei gynnal mewn modd aeddfed gyda pharch ac urddas.

"Mae pawb sydd wedi eu heffeithio gan y digwyddiadau hyn yn haeddu cyfiawnder, yn enwedig y teulu."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.