Llywodraeth Cymru yn llusgo’i thraed ac yn peryglu cytundeb technoleg allweddol

00_Adam_Price_AC.jpg

Plaid Cymru yn galw ar i Lywodraeth Cymru roi’r gorau i “fandaliaeth economaidd”

Mae Plaid Cymru wedi galw ar Llywodraeth Cymru i roi’r gorau i lusgo’i thraed rhag peryglu contract technoleg hanfodol a allai sicrhau miloedd o swyddi technegol o ansawdd uchel yng Nghymru Wales.
Mae Plaid Cymru yn cael ar ddeall fod y cwmni Cymreig IQE – prif gyflenwr y byd o dechnoleg VCSEL i’r camerau 3D yn yr iphone8 newydd– yn gobeithio cymryd drosodd hen adeilad LG P&T yng Nghasnewydd gan Lywodraeth Cymru er mwyn cyflawni contract mawr newydd..
Mae’r Prif Weinidog wedi disgrifio’r buddsoddiad ehangach y mae hwn yn rhan ohono fel “llwyddiant o bwys” ac wedi dweud y bu gan Lywodraeth Cymru gynlluniau i wneud Cymru yn “ganolfan fyd-eang o ragoriaeth mewn lled-ddargludyddion cyswllt.”
Fodd bynnag, deellir bellach, wedi llawer o lusgo traed a haglo gan Lywodraeth Cymru, fod y cwmni yn ystyried Cynllun B o adleoli’r project i’w safle yng Ngogledd Carolina. Dywedir bod y cwmni wedi rhoi tan Orffennaf 14 i Lywodraeth Cymru sicrhau’r fargen.
Meddai Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi, Adam Price:
“Mae Llywodraeth Cymru wedi methu rhoi i’r prosiect hwn y flaenoriaeth glir ar lefel cabinet y mae’n haeddu. Mae gan y dechnoleg hon y potensial i chwyldroi amrywiaeth o sectorau – ac fe allem ei adeiladu yma yng Nghymru. Mae rhoi’r cyfrifoldeb i swyddogion lefel isel yn adran eiddo Llywodraeth Cymru a dadlau gyda’r partneriaid yn yr awdurdod lleol am fanion wedi peryglu un o’r buddsoddiadau mwyaf erioed gan gwmni cynhenid llwyddiannus.”
Meddai AC Plaid Cymru dros Ddwyrain De Cymru Steffan Lewis:
“Rwy’n mawr obeithio nad yw’n rhy hwyr i newid y sefyllfa hon. Mae IQE yn arwain y byd yn nhechnoleg yfory, a dyma’r math o swyddi y dylai Llywodraeth Cymru fod yn sicrhau ein bod yn eu denu i Gymru. Yn hytrach, mae’r llywodraeth bron wedi eu gyrru ymaith. Rwy’n gobeithio y bydd ymyriad Plaid Cymru heddiw yn gorfodi Llywodraeth Cymru i unioni pethau, ond rhaid dysgu gwersi er mwyn atal y math hwn o fandaliaeth economaidd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.