Rhaid i’r gyllideb ddyngarol gael ei hamddiffyn, yn ôl Plaid Cymru

hywel_conf.jpg

Mae Plaid Cymru wedi erfyn ar Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol i ymrwymo i amddiffyn y gyllideb ddyngarol, wrth i fwy o erchyllteroedd gan rymoedd Assad a’i gynghreiriaid gael eu crybwyll gan y Cenhedloedd Unedig.

Gwnaeth Arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Hywel Williams, siarad mewn dadl frys ar Aleppo a chyhuddo’r Deyrnas Gyfunol o fethu pobl Syria. Dwedodd mai “yr unig agwedd o’n polisi rhyngwladol sy’n haeddu ei gymeradwyo, yw ein hymrwymiad i gymorth dyngarol” acargymhellodd y Llywodraeth yn erbyn ei wanháu.

Mae’r Cenhedloedd Unedig wedi crybwyll bod grymoedd llywodraeth Syria wedi bod yn lladd pobl cyffredin yn Nwyrain Aleppo yn eu tai eu hunain, yn cynnwys menywod a phlant. Maent yn honni bod ganddynt “dystiolaeth ddibynadwy” fod 82 o bobl wedi cael eu saethu yn ddi-reswm.

Wrth siarad yn y ddadl, dwedodd Arweinydd Grwp San Steffan Plaid Cymru, Hywel Williams:

“Mae’r negeseuon erchyll o ardaloedd y gwrthwynebiad yn Aleppo yn galw am weithred. Pobl yn ofn dial ar bawb – dynion, menywod a phlant; honiadau o laddfa allfarnwrol o berthnasoedd gwrthwynebwyr y Free Syria Army gan rymoedd Assad; a charchariadau ac arestiadau.

“Mae’r angen am weithred rynglwadol yn gryfach nac erioed.

“Gydag ôl-aneliad mae’n amlwg pan gafodd y mudiad democratiaidd heddychlon ei anwybyddu gan y gymuned ryngwladol ei fod yn anochel y bydd eraill, sydd heb unrhyw gydymdeimlad â heddwch na democratiaeth yn cymryd mantais o’r gwagle. Roedd ymateb Assad yn gwbl rhagweladwy, wrth gofio ymateb milain, erchyll ei ragflaenydd a’i dad i wrthryfela diweddar.

“Mae’r ‘White Helmets’ yn honni fod degau o filoedd yn gaeth o fewn Aleppo wrth i ymosodiadau diwahán, ar y ddaear ac o’r awyr, barháu gyda mwy o ffyrnigrwydd, yn dilyn yr ymosodiadau annynol diweddar ar y targedau gwanaf – ysbytai, adnoddau dwr a bwyd ac ar gonfoiau cymorth.

“Rhaid i ni sicrhau llwybr saff i drigolion allan o Aleppo a gweithio tuag at sichrau cadoediad gan Assad a’i gyngrheiriaid.

“Rydym wedi methu pobl Syria hyd yma. Yr unig agwedd o’n polisi rhyngwladol sy’n haeddu ei gymeradwyo yw ein hymrwymiad i gymorth ddyngarol a nid nawr yw’r amser i’w dorri.

“Ofnaf bod y rhyfel annynol presennol yn plannu’r hadau ar gyfer arswyd i ddod, yn Syria, y Dwyrain Canol ac yng Ngorllewin Ewrop. Heb hyd yn oed ystryied y ddadl ddyngarol, mae hi o fewn ein diddordebau ninnau i weithredu ar ochr dyngarwch, democratiaeth a heddwch. Er mwyn ein brodyr a’n chwiorydd ledled y byd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.