Freddy Greaves

Freddy_Greaves_7.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru dros etholaeth Brycheiniog a Sir Faesyfed a phedwerydd ar restr y Gorllewin a'r Canolbarth

Mae Freddy yn ŵr lleol sydd wedi ei eni a’i fagu yn yr etholaeth. Fe raddiodd o Brifysgol Caergrawnt mewn Gwyddoniaeth Daear ac mae’n teimlo’n gryf ynghylch dyfodol cymdeithas gefn gwlad. Mae’n meddu ar wybodaeth fanwl o’r economi leol ac yr angen sy’n bodoli o ran sgiliau.

Cafodd Freddy ei eni yn nwyrain Sir Faesyfed ac fe aeth i Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru yn Llanfair Llythynwg cyn mynd i Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt.

Yn dilyn ei gyfnod yn y brifysgol fe aeth i weithio i’r Swyddfa Gartref yn Llundain cyn symud i Japan i ddysgu Saesneg. Fe benderfynodd dychwelyd i Gymru yn 2009 gan nad oedd yn gallu meddwl am unrhyw le gwell i fagu ei deulu. Mae gan Freddy a’i wraig, Naoko, ddau o blant sef Iolo sy’n bedair a Mabli sy’n ddwy. Mae Iolo’n mynychu’r Uned Gymraeg yn Ysgol Trefonnen yn Llandrindod.

Mae Freddy bellach yn gweithio i Gyngor Sir Powys fel Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid a Chydlynydd Dilyniant. Mae ei gyfrifoldebau yn cynnwys edrych ar ôl buddiannau rhai o’n pobl ifanc mwyaf bregus – y rhai sydd wedi colli cysylltiad gydag addysg a gwaith a’r rhai sydd mewn perygl o wneud hynny.

Mae e hefyd yn gyfrifol am lawer o feysydd eraill ac yn sgil hynny mae â gwybodaeth gadarn am anghenion pobl ifanc yng nghefn gwlad, addysg ac anghenion sgiliau lleol, yr economi leol ac effeithiau tlodi ar bawb o fewn ei ardal.

Helpwch ymgyrch Freddy

Nôl i’r map etholaethau

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.