Plaid i gynnal dadl yn y Cynulliad Cenedlaethol ar ddyfodol banciau lleol

00_Adam_Price_AC.jpg

Bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn trafod dyfodol bancio lleol ar ddydd Mercher wrth i Blaid Cymru gyflwyno cynnig swyddogol am ddadl.

Cafodd y symudiad gan ACau Plaid Cymru ei sbarduno gan y rownd ddiweddaraf o gau canghennau lleol a gyhoeddwyd gan HSBC sy’n effeithio ar bob rhan o Gymru.

Mae’r cynnig am y ddadl, a arweinir gan yr Aelodau Cynulliad Plaid Cymru Adam Price a Simon Thomas, yn galw ar Lywodraeth Cymru i "archwilio’r camau deddfwriaethol a rheolaethol angenrheidiol i sefydlu modelau amgen o ddarparu gwasanaethau bancio, gan gynnwys Banc Pobl Cymru ar batrwm banc cynilo lleol."

Cynhelir y ddadl yn Siambr y Senedd ar brynhawn Mercher (15 Chwefror).

Dywedodd yr AC Plaid Cymru Adam Price, Ysgrifennydd Cabinet cysgodol dros yr Economi:

"Fel y dywed ein cynnig, mae’n hanfodol bwysig i unigolion a busnesau ym mhob cymuned fynd yn rhwydd at gyngor ariannol a gwasanaethau bancio. Gwaetha’r modd, yr ydym yn gweld yr un broses ganoli gyda’r sector bancio preifat ag sy’n cael ei weld yn gynyddol yn y sector cyhoeddus.

"Mae Plaid Cymru yn cydnabod yr heriau enfawr sy’n dod yn sgil cau banciau lleol. Cafwyd peth llwyddiant o ran cynnwys y gwasanaethau bancio sydd ar gael dros gownteri’r swyddfeydd post, ond nid yw hyn yn gwneud iawn am y cyngor arbenigol na’r gwasanaethau bancio sydd yn ymddangos yn awr fel darpariaeth sydd wedi ei gadw’n unig i bobl mewn ardaloedd mwy trefol.

"Mae’n hen bryd cael ein dadl. Mae llawer o’n cymunedau wedi colli eu hunig fanc neu gymdeithas adeiladu. Rhaid i ni fanteisio ar y cyfle hwn i wrthdroi’r duedd hon. Yn ein barn ni, credwn mai dyma’r amser i sefydlu Banc y Bobl - banc gwirioneddol gymunedol."

Ychwanegodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Gwledig, AC y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas:

"Eleni, bydd banciau’r stryd fawr yn cau 36 o ganghennau yng Nghymru o Benllyn i Benfro hyd at Bowys. Mae Cymru wledig yn cael ei hamddifadu o’n canghennau banciau lleol.

"Mae Ffederasiwn y Busnesau Bach ac Undeb Amaethwyr Cymru wedi lleisio pryderon am y diwylliant hwn o ganoli.

"Mae Plaid Cymru wedi gwrando, ac yn y ddadl seneddol hon, rydym yn cynnig gweledigaeth amgen o fancio nad yw’n gadael y cwsmeriaid ar ôl.

"Mae Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Lafur Cymru i edrych ar y camau angenrheidiol i greu rhwydwaith o Fanciau’r Bobl. Byddai banc cyhoeddus Cymreig yn cydweithredu, nid yn cystadlu, gyda darparwyr ariannol eraill, gan gynnwys y Banc Datblygu Cymreig sydd ei fawr angen."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.