Tocyn Cinio Mawreddog - Gala Dinner Ticket

  • Swm 1
  • Eich gwybodaeth 2
  • Taliad 3
Parhau
Parhau Yn ôl

Pris tocyn yw £100. Gallwch brynu bwrdd (10 tocyn) am £1000.

Cliciwch yma er mwyn cofrestru eich manylion deietegol ayyb.

Os hoffech brynu mwy nag un tocyn, llenwch y blwch 'Other'.


A ticket costs £100. You can buy a table (10 tickets) for £1000.

Click here to tell us your dietary requirements etc.

To buy multiple tickets, fill the 'Other' box.


Dangos 2 o ymatebion

  • Huw Evans
    donated via 2019-08-16 17:32:01 +0100
  • Eluned Bush
    donated 2019-08-11 19:37:02 +0100