Galw am ail-fuddsoddi’r cyllid o £1.4bn i’r m4 a ddilëwyd yn rhwydwaith trafnidiaeth Cymru

40279180992_eda3f26b39_o.jpg

Gall Casnewydd fod yn ‘gatalydd’ i fuddsoddiad ledled Cymru mewn trafnidiaeth gynaliadwy, medd Rhun ap Iorwerth AC

Mae Plaid Cymru wedi galw am i’r buddsoddiad o £1.4bn a fwriadwyd i ddechrau ar gyfer ffordd liniaru’r M4 sydd bellach wedi’i dileu gael ei ail-fuddsoddi tuag at ddatblygu gweledigaeth dymor-hir am rwydwaith trafnidiaeth Cymreig integredig, gwyrdd a chynaliadwy.

Mae’r alwad yn dilyn dadl Plaid Cymru heddiw ar ddewisiadau yn lle ffordd liniaru’r M4, fyddai’n cynnwys rhoi blaenoriaeth i ymdrin â phroblemau tagfeydd o gwmpas Casnewydd.

Dywedodd gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros yr economi, Rhun ap Iorwerth AC, y dylid defnyddio’r £1.4bn fel rhan o ddatblygiad ar hyd Cymru gyfan mewn trafnidiaeth gynaliadwy a buddsoddi mewn seilwaith.

Dywedodd Mr ap Iorwerth y dylai system cludiant cyhoeddus integredig a fforddiadwy fod yn rhan hanfodol o’r prosiect.

Ychwanegodd, tra bod tagfeydd cynyddol Casnewydd yn un o brif enghreifftiau o broblemau trafnidiaeth Cymru, y gallai hefyd fod yn ‘gatalydd i roi ateb’.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth AC a’r gweinidog cysgodol dros yr economi a chyllid,

“Mae gennym yn awr werth £1.4bn o fuddsoddiad cyfalaf i’w ddefnyddio. Dychmygwch beth fyddai modd ei gyflawni petai hwn yn cael ei ddefnyddio’n effeithiol.

Mae arnom angen ateb tymor-hir i’r tagfeydd o gwmpas Casnewydd ac fe fuaswn eisiau symud yn sydyn ar hyn, ond rhaid i hynny fod yn rhan o becyn ehangach o fuddsoddi cynaliadwy yn seilwaith Cymru; mae’n hen bryd ei gael.

“Mae angen i ni gysylltu ein cenedl trwy system cludiant cyhoeddus amlfodd, carbon isel o’r radd flaenaf. Gadewch i ni roi cychwyn ar Fetro De Cymru; edrych ar ail-agor rheilffyrdd o Gaerfyrddin-Aberystwyth i Lein Amlwch yn f’etholaeth i.

“Mae arnom wir angen buddsoddi mewn cludiant cyhoeddus integredig, gan sicrhau ei fod yn ddewis fforddiadwy, hygyrch a hyfyw i’r car. Mae mynediad cyfartal at gludiant cyhoeddus yn hanfodol er mwyn gallu symud yn effeithiol a chynaliadwy yn nhrefi a chefn gwlad Cymru yn ogystal â chynyddu buddsoddiad economaidd yn lleol.

“Efallai mai ar Gasnewydd yr ydym yn canolbwyntio pan grybwyllir ein problemau trafnidiaeth, ond gall hefyd fod yn gatalydd sy’n rhoi ateb i drafferthion trafnidiaeth Cymru gyfan.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.