"Chwynnwch eich gardd eich hun yn gyntaf" medd Neil McEvoy wrth Lafur

Neil.jpg

Mae AC Llafur wedi ei beirniadu'n chwyrn gan Blaid Cymru ar ol hysbysebu am swydd 9 awr yr wythnos i rywun edrych am safleoedd rhandir yng Nghaerdydd.

Bu Aelodau Cynulliad yn llwyddiannus wrth ddadlau o blaid cynyddu cyfanswm adnoddau staffio, ond diben hyn oedd i gefnogi gwaith yr Aelod Cynulliad.

Wrth ymateb, dywedodd Neil McEvoy AC Plaid Cymru:

"Unwaith eto gwelwn Lafur yn gwastraffu arian trethdalwyr ar eu mympwyon a hobiau gwleidyddol.

"Rydym eisoes yn rhy gyfarwydd gydag esgeulustod Llafur Caerdydd pan ddaw'n fater o reoli cyllid ond mae hyn yn ymddangos fel gwastraff difrifol iddynt hwy hyd yn oed.

"Mae cael gofod gwyrdd yng Nghaerdydd yn hollbwysig ond ni allwn anghofio mai Llafur sydd ar fin arllwys concrid dros ardaloedd mawr o'n cefn gwlad yng ngorllewin Caerdydd i blesio datblygwyr tai.

"Ni fydd apwyntio ymchwilydd Cynulliad i adnabod safleodd rhandir newydd yn gwneud unrhyw beth i atal y weithred honno o fandaliaeth amgylcheddol.

"Diben adnoddau staffio ychwanegol yw i wario ar gyngor polisi a gwaith achos fel y gall Aelodau Cynulliad fynd ati i wneud y gwaith y cawsant eu hethol i'w wneud - helpu'r rhai maent yn eu cynrychioli.

"Mae Llafur wir wedi colli'r plot os ydynt yn credu fod hyn yn ddefnydd priodol o arian."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.