Plaid Cymru yn penodi Prif Weithredwr newydd

Gareth_Clubb2.jpg

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi apwyntiad Prif Weithredwr newydd heddiw.

Bydd Gareth Clubb yn arwain gwaith y Blaid o'r pencadlys yng Nghaerdydd o'r 21ain o Fedi.

Ar hyn o bryd, Gareth yw cyfarwyddwr Cyfeillion y Ddaear Cymru ac mae ganddo brofiad rheoli trefniadol sylweddol o rolau yn y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol. Safodd etholiad yn etholaeth Pen-y-bont ar Ogwr yn etholiad cyffredinol 2005.

Dywedodd Cadeirydd Plaid Cymru Alun Ffred Jones:

"Rydym yn hynod falch o fod wedi apwyntio Gareth yn Brif Weithredwr newydd y Blaid. Bydd yn medru defnyddio ei brofiad helaeth o amryw o rolau i gefnogi a datblygu tím staff deinamig Plaid Cymru."

Wrth drafod ei apwyntiad, dywedodd Gareth Clubb:

"Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at ymuno a thím gwych Plaid Cymru yn ystod cyfnod mor gyffrous i wleidyddiaeth yng Nghymru.

"Mae ymwneud á gwleidyddiaeth wedi bod yn agwedd bwysig iawn o fy ngwaith, ac rwyf yn eiddgar i ddechrau ar y dasg o sicrhau fod y Blaid yn ehangu ei hapel ledled Cymru."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.