Glyn Wise

Glyn_Wise_10.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru dros etholaeth Canol Caerdydd

Fy enw yw Glyn Wise; rwy’n 28 oed ac yn dod yn wreiddiol o Flaenau Ffestiniog yn y gogledd. Rwyf wedi byw yng Nghaerdydd ers dros 10 mlynedd, gan symud o gwmpas yr ardal ganolog, ac yr wyf yn awr yn byw yn ardal Cathays, ar ben Rhes Cathays.

Rwyf ar hyn o bryd yn diwtor ac yn swyddog dysgu i’r Ganolfan Gymraeg i Oedolion ym Mhrifysgol Caerdydd. Rwyf hefyd yn athletwr, yn rhedeg i dîm athletau Prifysgol Caerdydd yn y 400m a Thraws Gwlad. Cyn i mi ddod yn diwtor, roeddwn yn athro Cymraeg yn Ysgol Gyfun Rhydywaun, Aberdâr, ond rwyf hefyd wedi gweithio fel athro Cymraeg ail iaith yn Ysgol Uwchradd Willows yn Sblot, Caerdydd.

Rwyf wedi gweithio ac wedi ymweld â phob ysgol, bron, o gwmpas Caerdydd, gan hybu’r Gymraeg ar ran y Cynulliad Cenedlaethol, a lles cyffredinol gyda'r gwasanaeth iechyd. Felly mae’r system addysg yng Nghaerdydd yn agos iawn at fy nghalon.

Pam fod gen i ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth, meddech chi? Wel yn gyntaf oll, rwy’n credu yn fy ngwlad ac yn falch ohoni, ac yn falch o fod yn Gymro! Rwy’n credu mai Plaid Cymru yw’r unig blaid sy’n gweithio er lles Cymry, a’r unig blaid sydd yn rhoi buddiannau Cymru yn gyntaf. Hefyd, fel mab i fecanic ac arianwraig mewn banc, gwn mai hi yw’r unig blaid sydd wir yn gweithio dros bobl y dosbarth gweithiol. Ac yn anad dim, hi yw’r unig blaid sydd yn brwydro dros gyfiawnder a chydraddoldeb i bawb.

Helpwch ymgyrch Glyn

Nôl i’r map etholaethau

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.