Gwnewch Mai'r 5ed yn ddiwrnod o obaith newydd i Gymru

Heddiw, bydd Leanne Wood yn galw ar bobl ledled y wlad i wneud Mai 5ed yn 'Ddiwrnod Gobaith Newydd i Gymru' drwy ethol Llywodraeth Plaid Cymru yn etholiad y Cynulliad wythnos nesaf.

Cyn annerch cynhadledd i'r wasg Plaid Cymru gyda'i Chabinet Cysgodol yn Llanelli y bore 'ma, dywedodd Leanne Wood mai ei phlaid hi oedd y brif her i Lafur yn yr etholiad hwn a bod Plaid Cymru yn cynrychioli'r "unig obaith gwirioneddol" o gymryd lle Llafur fel llywodraeth nesaf Cymru.

Ychwanegodd hi fod gan Blaid Cymru y rhaglen lywodraeth fwyaf uchelgeisiol ac ymarferol o unrhyw blaid i drawsnewid economi a gwasanaethau cyhoeddus Cymru, a'r tim cryf ac unedig sydd ei angen i'w delifro.

Wrth siarad cyn ei hymweliad a Llanelli, dywedodd Leanne Wood arweinydd Plaid Cymru:

"Mae'r etholiad hwn yn cynrychioli'r cyfle gorau yn hanes y Cynulliad i sicrhau newid gwirioneddol i'n gwlad.

"Nid newid er mwyn newid, ond newid er gwell. Er mwyn cyfraddau goroesi uwch ac amseroedd aros is yn yr NHS, am ddechreuad gwell mewn bywyd i'n plant, ac er mwyn economi sy'n elwa pawb yng Nghymru dim ots ble maent yn byw.

"Ar ol 17 mlynedd o reolaeth di-dor yng Nghymru, mae Llafur wedi rhoi'r ffidil yn y to ac yn dlawd o syniadau. Nawr fod Plaid Cymru yn cau'r bwlch gyda nhw yn y polau a'r Ceidwadwyr yn syrthio'n bellach yn ol yn y trydydd safle, ein neges i bawb ledled y wlad yw i ddefnyddio eich pleidleisiau ar Fai 5ed i roi gobaith i Gymru.

"Mae Plaid Cymru yn brwydro'r etholiad hwn gyda thim cryf ac unedig sy'n barod i ddangos yr arweinydd gref sydd ei angen i oresgyn y problemau sy'n wynebu ein gwlad.

"Ein maniffesto yw'r rhaglen lywodraeth fwyaf uchelgeisiol ac ymarferol, yn amlinellu cynllun hir-dymor clir ac wedi ei gostio i drawsnewid economi a gwasanaethau cyhoeddus Cymru.

"Rwy'n annog pawb yng Nghymru i fachu ar y cyfle i bleidleisio dros ddyfodol sy'n well na'r gorffennol, ac i ystyried yr hyn y gall ein gwlad arbennig ei gyflawni pe baem yn dangos y dewrder i ddewis newid gwirioneddol. Gyda'n gilydd, gallwn gyflawni hyn."

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.