Plaid Cymru i ddileu taliadau gofal cymdeithasol

 Gofal_Cymdeithasol_Am_Ddim_PNG.png

Bydd llywodraeth Plaid Cymru yn dileu taliadau gofal cymdeithasol i’r henoed a rhai gyda dementia, cyhoeddodd Gweinidog Iechyd cysgodol y blaid Elin Jones heddiw.

Dywedodd Elin Jones y byddai’r Blaid yn cyrraedd y nod gam wrth gam:

  • Yn gyntaf, bydd y blaid yn cyflwyno gofal personol dibreswyl am ddim i bobl hŷn yn ystod dwy flynedd gyntaf llywodraeth Plaid Cymru.
  • Yn ail, caiff taliadau gofal nyrsio a phreswyl i’r sawl sydd â dementia eu dileu ymhen pum mlynedd.
  • Yn drydydd, byddai pob tâl gofal cymdeithasol sydd weddill i’r henoed yn cael ei ddileu yn llwyr yn ystod ail dymor llywodraeth Plaid Cymru.

Mae gofal y GIG ar hyn o bryd i’w gael am ddim ar bwynt ei angen ac y mae gofal cymdeithasol yn destun prawf modd ac fe godir tâl ar bwynt ei angen.

Dywedodd Elin Jones y byddai cyflwyno gofal cymdeithasol am ddim yn dileu’r rhagfur olaf rhwng iechyd a gofal cymdeithasol.

Dywedodd y byddai Plaid Cymru yn sicrhau yr un gofal am yr un angen.

Cyhoeddodd Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru heddiw hefyd y byddai ei phlaid yn dileu byrddau iechyd lleol, gan integreiddio pob gofal iechyd cymunedol a gofal cymdeithasol, gydag un Bwrdd Ysbytai Cenedlaethol yn gyfrifol am redeg ysbytai Cymru.

Yr addewid radical hwn yw’r newid mwyaf i’r modd y cyflwynir gofal yng Nghymru ers sefydlu’r GIG ym 1948.

Dywedodd Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru Elin Jones:

“Bydd Plaid Cymru yn trin pobl yn gyfartal ac yn deg. Mae’r cyhoeddiad hwn yn fater o roi yr un gofal i bobl sydd â’r un anghenion.

“Mae pobl â chyflyrau sydd yn dwyn yr un math o faich, megis canser a dementia, ar hyn o bryd yn derbyn gwahanol lefelau o gefnogaeth gan y wladwriaeth. Gall rhywun a dderbyniodd ddiagnosis o ganser ddisgwyl i’r rhan fwyaf o’r gofal fod am ddim, tra gall rhywun gafodd ddiagnosis dementia ddisgwyl mynd trwy brawf modd a thalu am lawer iawn o’i ofal.

“Bydd Plaid Cymru yn gwneud y gofal hwn yn gyfartal. Bydd Plaid Cymru yn cyflwyno gofal personol am ddim i’r henod a rhai gyda dementia, gyda golwg ar ymestyn hyn i roi gofal am ddim i bawb. Bydd yr hyn a alwyd yn loteri Gofal Parhaus y GIG yn peidio â bod.

“Mae hwn yn newid hanesyddol fydd yn rhoi anghenion cleifion yn ôl wrth galon y GIG. Mae’n fater o gadw at y contract cymdeithasol gyda phobl sydd wedi gweithio drwy eu hoes, wedi talu eu trethi ac sydd yn awr angen gofal. Mae Plaid Cymru yn addo rhoi’r gofal hwnnw a dileu’r rhwystrau ariannol i ofal.”

Am fwy o wybodaeth am y cyhoeddiad hwn darllenwch y blog hwn gan Elin Jones.

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.