Bydd addewid Plaid Cymru o ofal am ddim yn adfer gwerthoedd craidd y gwasanaeth iechyd

ElinJ6977llai.jpg

Bydd cynlluniau Plaid Cymru i estyn gofal cymdeithasol am ddim i’r henoed a rhai â dementia yn adfer gwerthoedd craidd y GIG, dywedodd Gweinidog Iechyd cysgodol y Blaid, Elin Jones.

Dywedodd Elin Jones y bydd cynigion Plaid Cymru yn ehangu cylch gorchwyl y gwasanaeth iechyd, gan ei ddwyn yn nes at weledigaeth wreiddiol Aneurin Bevan nac y gwnaeth unrhyw blaid arall o’r blaen, gan wneud i ffwrdd â rhwystr y prawf moddion am daliadau.

Mae Plaid Cymru wedi addo’r canlynol:

• Gofal personol dibreswyl am ddim i bobl hŷn ymhen dwy flynedd gyntaf llywodraeth Plaid Cymru.

• Dileu taliadau nyrsio a gofal preswyl i’r rhai â dementia ymhen pum mlynedd.

• Dileu’r holl daliadau gofal cymdeithasol sydd weddill i’r henoed yn ail dymor llywodraeth Plaid Cymru.

Dywedodd Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru Elin Jones:

“Mae Plaid Cymru yn cynnig newid hanesyddol fydd yn rhoi anghenion cleifion yn ôl wrth galon y gwasanaeth iechyd. Bwriadwyd i’r gwasanaeth iechyd wastad roi gofal am ddim ar bwynt angen i bawb fydd ei angen - dim ond Plaid Cymru sy’n addo cyflwyno’r gofal hwnnw.

“Bydd ein cynlluniau yn arbed hyd at £30,000 y flwyddyn i bobl. Mae’n ymrwymiad sylweddol, ond mae’n ymrwymiad sydd yn ein barn ni yn bwysig.

“Bydd Plaid Cymru yn adfer gwerthoedd y gwasanaeth iechyd, gan wneud gofal am ddim ar bwynt angen i bawb fydd ei angen. Mae hyn yn fater o gadw’r contract cymdeithasol gyda phobl sydd wedi gweithio trwy gydol eu bywydau, sydd wedi talu eu trethi ac sydd yn awr angen gofal. Lle’r llywodraeth yw gofalu am y bobl hynny, a Phlaid Cymru yw’r unig blaid sydd yn addo cyflwyno’r gofal hwnnw.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.