Rhestr y Gogledd

 

Mae'r Gogledd yn un o bump rhanbarth etholiadol ar gyfer etholiadau'r Cynulliad. Mae Aelodau yn cael eu hethol i gynrychioli'r rhanbarth yn unol â Fformiwla D'Hondt. Mae gan bob plaid hawl i ddewis hyd at 12 ymgeisydd ar gyfer y rhanbarth, ond dim ond 4 fydd yn cael eu hethol. Y pedwar cyntaf ar restr Plaid Cymru, yn eu trefn, yw:

1. Llŷr Gruffydd

2. Carrie Harper

3. Paul Rowlinson

4. Ann Griffith

Helpwch ymgyrch y Gogledd

Mae rhanbarth y Gogledd yn cynnwys naw etholaeth. Cliciwch ar y map er mwyn dysgu mwy am yr etholaethau a’u hymgeiswyr Plaid Cymru:

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.