Leanne: Mae’n bryd dod a’r Cynulliad yn agosach at bobl y gogledd

Addewidion_Gogledd_Cymru.png

Bydd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru yn teithio ledled gogledd Cymru heddiw i gwrdd ag ymgeisyddion lleol a thrafod polisïau’r blaid ar gyfer y rhanbarth.

Bydd Leanne Wood yn cyfarfod Siân Gwenllian (Arfon), Trystan Lewis (Aberconwy) a Llŷr Gruffydd (Gorllewin Clwyd), gan ymweld â busnesau lleol a phrosiect ynni cymunedol hydro.

Dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru fod y weinyddiaeth Lafur wedi gadael y gogledd yn teimlo “fel nad yw ar y map” a’i bod hi’n bryd i Gymru gael llywodraeth fyddai’n dod a’r Cynulliad yn agosach at bobl y gogledd.

Wrth siarad cyn ei hymweliad a gogledd Cymru, dywedodd Leanne Wood:

“Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn gweithio i uno Cymru gyfan – gogledd a de, gwledig a threfol. I wneud hyn, byddwn yn rhoi Deddf Adferiad Rhanbarthol ar waith er mwyn lledaenu llewyrch economaidd ac ail-gydbwyso’r economi Gymreig gan sicrhau cyllido teg i’r gogledd.

“Am lawer rhy hir, mae Llafur wedi gadael gogledd Cymru’n teimlo nad yw’r rhanbarth ar y map. Cafodd eu cynlluniau diweddar ar gyfer system Metro i’r rhanbarth eu dylunio’r frysiog a byrbwyll ac roeddent yn siarad cyfrolau am safle gogledd Cymru ymysg blaenoriaethau Llafur.

“Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn gweithredu’n gadarn i fuddsoddi mewn gwella’r A55, dwyn pwysau ar lywodraeth y DG i drydaneiddio Prif Lein y Gogledd, a gweithredu i atal llifogydd ledled y rhanbarth.

“O ran ein gwasanaethau cyhoeddus hefyd, byddai Plaid Cymru yn sicrhau fod gogledd Cymru yn cael chwarae teg. Fel rhan o’n haddewid i sicrhau diagnosis o fewn 28 diwrnod i’r rhai sy’n amau fod canser arnynt, byddwn yn adeiladu canolfan ddiagnosteg arbenigol yn y gogledd.

“Mae Plaid Cymru’n benderfynol o amddiffyn gwasanaethau iechyd lleol yn ysbytai’r gogledd, a byddwn yn gwarantu gwasanaethau mamolaeth a Damwain & Argyfwng o fewn awr o daith.

“Tra bod gweinidog iechyd Llafur yn cyhuddo meddygon lleol o ‘crying wolf’ dros yr argyfwng prinder staff sy’n wynebu’r Gwasanaeth Iechyd, mae Plaid Cymru wedi gwrando arnynt. Byddwn yn hyfforddi a recriwtio mwy o feddygon a nyrsys ledled y rhanbarth i ysgafnhau’r baich ar staff presennol ac i dorri amseroedd aros i gleifion.

“Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn gweithio i’r genedl gyfan. Rydym yn benderfynol o ddod a’r Cynulliad yn agosach at bobl y gogledd a gwneud iddo deimlo’n fwy perthnasol nad erioed o’r blaen."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.