Plaid yn darganfod nad oedd tasglu Ford y Llywodraeth wedi cyfarfod “am 9 mis” cyn y cyhoeddiad cau

stream_img_(1).jpg

Arweinydd Plaid Cymru Adam Price yn beirniadu anweithgarwch y llywodraeth dros dasglu Ford

Nid oedd tasglu arbennig Ford Llywodraeth Cymru wedi cyfarfod am naw mis cyn daeth y cyhoeddiad y byddai ffatri Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn cau, mae Plaid Cymru wedi canfod.

Roedd Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, wedi cyflwyno cwestiwn i Ken Skates, Gweinidog Economi Llywodraeth Cymru,  gan holi sawl gwaith yr oedd y gweithgor wedi cyfarfod ers ei sefydlu.

Datgelodd yr ymateb bod bwlch o naw mis rhwng mis Gorffennaf 2018 a mis Mawrth 2019 lle nad oedd y tasglu, a sefydlwyd yn arbennig gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â Ford, wedi cyfarfod â'r cwmni o gwbl.

Diben y tasglu oedd archwilio cyfleoedd posibl i ddiogelu swyddi a sicrhau bod y ffatri yn cael ei hachub wedi 2020.

Daeth sibrydion ym mis Ionawr 2019 byddai Ford yn torri hyd at 1,000 o swyddi yn ffatri Pen-y-bont ar Ogwr ac ar y 5ed o Fehefin cadarnhaodd y cwmni eu bod am gau’r ffatri.

Meddai Arweinydd Plaid Cymru Adam Price:

“Roedd Llywodraeth Cymru yn gwybod ym mis Ionawr eleni y gallai'r ffatri wynebu colled bosibl o dros fil o swyddi. Mae’n anghredadwy felly na lwyddodd tasglu Llywodraeth Cymru gwrdd â Ford tan ddau fis yn ddiweddarach.

"Ar ben hynny, roedd bwlch anferth o naw mis rhwng dau gyfarfod y tasglu. Mae hyn yn codi cwestiynau difrifol o ran beth yn union roedd y Llywodraeth yn ei wneud yn ystod y cyfnod hollbwysig hwn lle'r oedd dyfodol y safle dal i fod yn y fantol. Pam wnaethon nhw ganiatáu naw mis i fynd heibio, lle gellid dod o hyd i ateb i gadw'r planhigyn ar agor?

“Mae hyn yn awgrymu diffyg cymryd cyfrifoldeb ac yn symptomaidd o blaid sydd yn cysgu wrth lyw llywodraeth.

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.