Trwyddedau teledu: Mae’r llywodraeth yn “marchnata llymder allan”

37580576580_a133ea2836_k.jpg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar y DDCMS, Ben Lake AS, wedi dweud fod Llywodraeth San Steffan wedi “marchnata llymder allan” i’r BBC yn dilyn y cyhoeddiad na fydd darlledwr y DG bellach yn cynnig trwyddedau teledu am ddim i bawb dan 75.

Gorfodwyd y Gorfforaeth Ddarlledu Brydeinig i gymryd drosodd y cyfrifoldeb am ysgwyddo cost trwyddedau teledu am ddim i bobl dros  75 gan y Llywodraeth yn 2017, yn dilyn pasio’r Ddeddf Economi Digidol.

Dan y cynlluniau a gyhoeddwyd ddoe gan y BBC, bydd yn rhaid i bob aelwyd lle nad oes neb yn derbyn Credyd Pensiwn dalu am drwyddedau teledu, gan gychwyn ym mis Mehefin 2020.

Yn ystod Cwestiwn Brys yn Nhŷ’r Cyffredin heddiw (11 Mehefin), dywedodd Mr Lake hefyd y dylai gweinidogion anelu at gynyddu nifer y sawl sy’n derbyn Pensiwn Credyd neu wynebu’r ffaith y bydd pensiynwyr mewn tlodi yn cael eu taro ddwywaith. Ar hyn o bryd, dim ond 60% o’r pensiynwyr ar incwm isel sy’n gymwys am y budd-dal sy’n ei hawlio.

Yn ystod y Cwestiynau brys, dywedodd Ben Lake:

“Rwy’n cytuno a chydweithwyr sydd wedi gwrthwynebu’r penderfyniad hwn, ond wrth gwrs mae’n anffodus ac yn anorfod yn ganlyniad o benderfyniad y Llywodraeth mewn gwirionedd i farchnata llymder allan trwy drosglwyddo’r cyfrifoldeb dros y consesiwn i bobl dros 75 i’r BBC. 

“Os na fydd Llywodraeth y DG yn unioni’r cam hwnnw heddiw, a wnaiff y Gweinidog Gwladol o leiaf amlinellu sut y bwriada gael mwy o bobl i hawlio’r Credyd Pensiwn sydd, fel y crybwyllwyd eisoes, ar y gyfradd dila o 60%, er mwyn sicrhau na fydd y sawl sydd â hawl i’w gael ddwywaith ar eu colled o ganlyniad i’r penderfyniad hwn?”

Yn dilyn y sylwadau yn nhŷ’r Cyffredin, dywedodd Ben Lake:

“Achos o Lywodraeth San Steffan yn ildio’u cyfrifoldeb yw hyn. Maent wedi symud cost y consesiwn hwn i’r BBC, wedi torri’r cyllid, ac yna maent yn ddigon haerllug i feio’r darlledwr.

“Effeithiwr ar filoedd o aelwydydd Cymreig gan y penderfyniad hwn. Mae pobl hŷn yn aml yn dibynnu ar y teledu fel ffordd o gadw mewn cysylltiad â’r byd, tipyn o gwmni hanfodol mewn byd sydd yn gynyddol unig, moethusrwydd bach, sy’n cwrdd ag anghenion sylfaenol.

“Bydd pensiynwyr sy’n hawlio Credyd Pensiwn yn dal i fedru derbyn trwydded teledu am ddim, ond gan fod 40% o’r rhai sy’n gymwys i gael y budd-dal hwn heb ei gymryd, bydd llawer o’r rhai sydd â hawl i drwydded teledu am ddim ar eu colled.

“Fel blaenoriaeth yn syth, rhaid i’r Llywodraeth geisio helpu’r BBC i wrthdroi’r penderfyniad hwn. Fodd bynnag, allwn ni ddim anwybyddu’r ystadegau ofnadwy am y nifer sy’n hawlio Credyd Pensiwn. Rhaid i’r Llywodraeth hefyd wneud yn sicr fod pawn sydd â hawl i’r gefnogaeth hanfodol hon yn ei dderbyn.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.