Mesur Diddymu: ‘Y bachu pŵer mwyaf gan San Steffan ers ein cyfeddiannu’

conference.jpg

Plaid Cymru yn dweud wrth San Steffan: ‘Cadwch eich bachau oddi ar ein Senedd’

Mae Plaid Cymru wedi galw’r Papur Gwyn ar y Mesur Diddymu Mawr, a gyhoeddir heddiw gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Adael yr UE, ‘y bachu pŵer mwyaf gan San Steffan ers ein cyfeddiannu yn 1536’.

Yr oedd AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, ac aelod Cymru o Bwyllgor Dethol, Jonathan Edwards, yn ymateb i ddatganiad gan yr Ysgrifennydd Gwladol yn Nhŷ’r Cyffredin a dywedodd mai ei neges i’r Llywodraeth oddi wrth bobl Cymru oedd ‘cadwch eich bachau oddi ar ein Senedd.’

Dywed Adran 4.2 Papur Gwyn Llywodraeth y DG ar y Mesur Diddymu Mawr y bydd cyfrifoldebau’r UE sy’n ymwneud â meysydd datganoledig megis amaeth, yr amgylchedd a chludiant yn cael eu hawlio gan San Steffan, fydd yn gwneud ASau Lloegr yn gyfrifol am faterion Cymreig datganoledig am y tro cyntaf ers datganoli.

Yn ei sylw ar y Papur Gwyn, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Jonathan Edwards:

“Pleidleisiodd pobl Cymru i adael yr Undeb Ewropeaidd ac i gymryd rheolaeth - wnaethon nhw ddim pleidleisio i adael i Britocratiaid anetholedig Whitehall i fachu grym iddynt eu hunain. Pleidleisiodd Cymru hefyd i wneud ein Senedd ein hunain yn gyfrifol am lywodraethiant ein gwlad mewn aml refferendwm ar ddatganoli - trosglwyddo cyfrifoldebau ymaith o system chwyddedig San Steffan ac yn nes at bobl Cymru.

“Os gweithredir y Papur Gwyn hwn heb ei newid, dyma fydd y bachiad pŵer mwyaf gan San Steffan ers ein cyfeddiannu yn 1536. Mae’r ddogfen yn dweud yn berffaith glir mai’r bwriad yw i San Steffan gymryd cyfrifoldebau’r UE sy’n ymwneud ag ardaloedd sydd eisoes wedi eu datganoli i Gymru a’u rhoi yn nwylo ASau San Steffan, nid ein Cynulliad Cenedlaethol a etholir yn uniongyrchol. Bydd yn gwneud ASau Lloegr yn gyfrifol am faterion Cymreig datganoledig am y tro cyntaf ers datganoli.

“Ni ddylid defnyddio Brexit i guddio bachiad pwer gan San Steffan. Dylai’r broses ddiddymu fod yn seiliedig ar egwyddori datganoli trwy ddiofyn - rhaid i gyfrifoldebau’r UE ynghylch materion datganoledig gael eu pasio’n llawn i’r gweinyddiaethau datganoledig. Mewn meysydd polisi nas datganolwyd lle bydd angen fframweithiau dros y DG gyfan, rhaid i’r rhain ddod yn feysydd cymhwysedd sy’n cael eu rhannu, nid materion yn unig i ASau nad ydynt yn atebol o gwbl i bobl Cymru.

“Os yw buddiannau Cymru i gael eu gwarchod, bydd yn rhaid i Brexit olygu ail-lunio’r Wladwriaeth Brydeinig yn gyfan gwbl. Mae’n drueni fod Llywodraeth y DG wedi methu â chydnabod hyn yn y Papur Gwyn.

“Mae San Steffan yn defnyddio pleidlais Brexit i wthio’n ôl allu aelod-genhedloedd y DG i’w llywodraethu eu hunain. Nid dyna’r mandad a roddwyd iddynt ac y mae’n hollol groes i’r mandad a gafwyd yn y refferendwm datganoli. Bydd Plaid Cymru yn pwyso ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno ei mesur ei hun i amddiffyn Cymru rhag y bachu pwer yma.

“Nid yw’n ddigon i Lywodraeth Prydain ddweud y byddant yn trafod gyda Llywodraeth Cymru. Gyda Chymru y gorwedd y cyfrifoldebau hyn ac eiddo Llywodraeth Cymru ydynt i’w rhannu a’u trafod, nid i San Steffan eu gosod. Mae’r neges yn glir - cadwch eich bachau oddi ar ein Senedd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.