Gwleidydd amlwg o’r Blaid Werdd yn ymuno â Phlaid Cymru

Mae’r gwleidydd amlwg o’r Blaid Werdd, Grenville Ham, wedi cyhoeddi ei fod wedi ymuno â Phlaid Cymru.

Daw’r newyddion ar drothwy Cynhadledd Flynyddol Plaid Cymru yn Aberteifi lle bydd cynrychiolwyr yn cwrdd am y gynhadledd gyntaf ers ethol yr arweinydd newydd Adam Price.

Nes iddo ymuno â Phlaid Cymru, yr oedd Grenville Ham yn gynghorydd y Blaid Werdd ar Gyngor Tref Aberhonddu a bu’n arweinydd y Blaid Werdd yng Nghymru.

Mae wedi treulio’r ddegawd ddiwethaf yn datblygu prosiectau ynni adnewyddol ledled Cymru ac y mae’n arbenigwr ar gynaliadwyedd, ynni a mentrau cymunedol. Ef yw sylfaenydd llawer o gwmnïau sydd yn nwylo cymunedau ac sydd wedi ennill nifer o wobrau busnes a menter gan gynnwys Gwobr Ashden, yr Her Fawr Werdd sydd yn werth £1 miliwn gan NESTA a Busnes Bach y Flwyddyn ym Mhowys. 

Meddai Grenville Ham :

"Fel llawer o bobl, gwnaeth gweledigaeth yr ymgeiswyr am arweinyddiaeth Plaid Cymru argraff gref iawn arnaf. Dangosasant eu hunain yn ddieithriad i fod yn oddefgar, yn llawn gofal ac yn meddu ar ymdeimlad cryf o gyfiawnder cymdeithasol. 

"Dros y blynyddoedd, cefais aml i sgwrs gydag Adam, Leanne a llawer o bobl eraill yn y Blaid, a phob tro yr oedd yn amlwg gymaint oedd gennym yn gyffredin. Felly rwy’n falch o allu dweud fy mod wedi ymuno â’r unig blaid sydd yn canolbwyntio yn gyfan gwbl ar ddyfodol Cymru, a phlaid sydd yn gyson yn meddu ar y polisïau amgylcheddol gorau. 

"Yn ystod f’amser fel Arweimydd y Gwyrddion yng Nghymru, doedd gen i ddim cywilydd cyfaddef fy mod eisiau i’r canolbwynt fod ar Gymru. Fodd bynnag, wedi i’r aelodaeth benderfyu eu bod eisiau aros yn blaid o ddwy wlad, teimlwn na fedrwn barhau yn aelod ac ymddiswyddais o’r arweinyddiaeth.

"Efallai y bydd rhai yn gofyn pam na wnes ymuno â’r Blaid i gychwyn, ond cefais fy magu i gredu’r chwedl ffug mai plaid i siaradwyr Cymraeg yn unig ydoedd. Mae fy mhrofiadau dros y blynyddoedd wedi dangos i mi nad yw hyn yn wir o gwbl, a bod y Blaid yn croesawu unrhyw un sy’n galw Cymru yn gartref iddynt. 

"Cyfiawnder cymdeithasol, mynd i’r afael â thlodi a bod o ddifrif am newid hinsawdd oedd y rhesymau yr euthum i mewn i wleidyddiaeth, ac yr wyf yn hyderus y gallwn, dan arweinyddiaeth Adam, gyflwyno’r newid y mae cymaint o’i angen ar gyfer pobl Cymru". 

Ychwanegodd Adam Price, sydd newydd ei ethol yn arweinydd Plaid Cymru:

"Mae’n bleser mawr gen i groesawu Grenville i Blaid Cymru. 

"Fel rhywun fu’n cefnogi annibyniaeth i Gymru ers tro byd ac sydd wedi ymrwymo i greu dyfodol cynaliadwy i’n cenedl, rwyf yn falch dros ben ei fod wedi ymgartrefu yn ein plaid. 

"Dros y misoedd a’r blynyddoedd sydd i ddod, byddwn yn gweithio i sicrhau fod ein gweledigaeth o greu cenedl hyderus, ffyniannus ac annibynnol yn canu cloch gyda mwy o bobl nac erioed o’r blaen fel y gallwn ennill Cymru Newydd yn 2021."

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.