Rhaid i lywodraeth Lafur Cymru peidio ag ail-adrodd gwarth toriadau gofal cymdeithasol yn Lloegr

Adroddiad y BMJ yn rhybuddio fod toriadau gofal cymdeithasol yn arwain at fwy o farwolaethau

00_Dai_Lloyd_AC.jpg

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd Cyhoeddus a Gwasanaethau Cymdeithasol Dr Dai Lloyd wedi rhybuddio’r llywodraeth Lafur yng Nghymru i beidio ag ailadrodd gwarth toriadau gofal cymdeithasol yn Lloegr wedi i ddadansoddiad newydd o ddata ddangos fod toriadau i ofal cymdeithasol yn Lloegr wedi cyfrannu at fwy o 22,000 o farwolaethau y flwyddyn.

Cyfeiriodd Dai Lloyd at ffigyrau yn y British Medical Journal sy’n dangos bod toriadau i ofal cymdeithasol wedi arwain at fwy o farwolaethau na chyfyngiadau ar wariant y GIG.

Canfu’r ymchwil, am bob toriad o £10 mewn gwariant y pen ar ofal cymdeithasol, y cafwyd cynnydd o 5.1 o farwolaethau am bob 100,000 o bobl.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd Cyhoeddus a Gwasanaethau Cymdeithasol Dr Dai Lloyd:

“Does dim modd amddiffyn y ffigyrau hyn – maent yn dangos yr effaith wirionedd mae’r toriadau yn gael ar fywydau pobl. Mae toriadau i ofal cymdeithasol wedi arwain at filoedd o farwolaethau y gallesid bod wedi eu hosgoi ledled Cymru, a gallwn fod yn sicr bod yr un peth yn wir yng Nghymru.

“Yn union fel y gwnaeth Llywodraeth Geidwadol y DG, mae’r llywodraeth Lafur yng Nghymru wedi dewis amddiffyn cyllideb y GIG ar draul gofal cymdeithasol. Mae’r ymchwil hwn yn amlygu peryglon clir gwneud hyn.

“Dylid edrych ar gyllideb y GIG a gofal cymdeithasol fel un – y cyfan wnaiff torri un fydd rhoi mwy o bwysau ar y llall. Dyna pam fod Plaid Cymru eisiau buddsoddi yn y GIG ac mewn gofal cymdeithasol, ac eisiau integreiddio’r ddau fel na thorrir y naill na’r llall.

“Mae’n bryd rhoi terfyn ar ddiwylliant toriadau. Plaid Cymru yw’r unig blaid sydd yn gyson wedi gwrthwynebu toriadau diangen Llywodraeth y DG i gyllidebau a byddwn yn parhau i frwydro dros wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol gyda’r adnoddau iawn sydd yn gwasanaethu pobl Cymru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.