Pleidleisiwch i aros i warchod hawliau gweithwyr - Leanne

protect_workers_rights_CYM_2b_(small).png

Heddiw mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi dadlau fod pleidlais i aros yn yr Undeb Ewropeaidd yn bleidlais i ddiogelu hawliau gweithwyr.

Wrth gyfeirio at y buddiannau niferus y mae gweithwyr yn eu cael yn y gweithle diolch i fesurau'r UE, dywedodd Leanne Wood fod yr Undeb Ewropeaidd yn chwarae rol bwysig mewn gwarchod hawliau gweithwyr ac y byddai rhain mewn perygl yn achos pleidlais i Adael.

Rhybuddiodd hi na ellir ymddiried yn y Toriaid i warchod yr hawliau hyn yn achos Brexit gan annog pobl i ystyried yn ofalus cyn pleidleisio ar Fehefin 23.

Dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:

"Mae gweithwyr ym mhob cwr o'r DG yn mwynhau nifer o hawliau diolch i aelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd.

"Mae mesurau megis cyflog cyfartal, hawl i gyfnod mamolaeth, y cyfyngiad wythnos-waith a gwyliau blynyddol oll yn bethau yr ydym yn elwa ohonynt diolch i aelodaeth y DG o'r UE.

"Cyn pleidleisio ar Fehefin 23, gofynnwch hyn - ydych chi wir yn ymddiried yn y Toriaid yn San Steffan i ddiogelu eich hawliau pe baem yn gadael yr Undeb Ewropeaidd?

"Rydym wedi dod yn rhy bell yn y frwydr dros gydraddoldeb a thegwch yn y gweithle i beryglu hyn gyda Boris Johnson a'i debyg a fydd yn sicrhau arweinyddiaeth ei blaid pe bai'r ymgyrch i Adael yn cael ei ffordd. Allwch chi ddychmygu Mr Johnson yn gofalu am hawliau dynol, hawliau marched a hawliau gweithwyr?

"O gefnogi'r cyflog byw i roi dylanwad i weithwyr dros gyflogau prif weithredwyr o fewn eu mudiad, mae gan Blaid Cymru hanes hir o gefnogi gweithwyr a chryfhau eu hawliau yn y gweithle.

"Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn parhau i gyflwyno'r achos cadarnhaol i Aros er mwyn gwarchod a chynnal y buddiannau niferus yr ydym yn eu mwynhau ar hyn o bryd diolch i aelodaeth o'r UE."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.