Leanne Wood yn dweud wrth bleidleiswyr Llafur siomedig: Fy ngwerthoedd i yw eich gwerthoedd chi

LWcynhadledd2015.jpg

Wrth i Blaid Cymru barhau i godi yn yr arolygon barn, mae arweinydd y blaid Leanne Wood wedi estyn allan at bleidleiswyr Llafur sydd wedi eu dadrithio, gan ddweud wrthynt y gallant lynu at eu gwerthoedd trwy bleidleisio dros Blaid Cymru.

Dywedodd Leanne Wood fod mwy a mwy o bobl ledled Cymru yn dweud wrth Blaid Cymru eu bod yn teimlo wedi eu siomi gan berfformiad y llywodraeth Lafur ac yn ystyried pleidleisio dros blaid wahanol.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Dros Gymru gyfan, mae pobl wedi dweud wrthyf eu bod yn teimlo wedi eu siomi gan un llywodraeth Lafur ar ôl y llall. Wedi dwy flynedd ar bymtheg o reolaeth Lafur, mae cyflogau ar gyfartaledd yn sylweddol is a chyrhaeddiad addysgol yma yn is nac mewn mannau eraill. Mae’n amser cael llywodraeth fydd yn gweithio dros Gymru.

“I bobl sydd eisiau cryfhau ac amddiffyn ein gwasanaethau cyhoeddus, sydd eisiau cyflwyno tegwch a chydraddoldeb yn ein cymunedau, ac sydd eisiau llywodraeth fydd yn gofalu am bobl o’r crud i’r bedd, gallwch fod yn ffyddiog mai dyna mae Plaid Cymru eisiau hefyd.

“I’r pleidleiswyr Llafur hynny sydd wedi eu dadrithio, rwyf eisiau i chi wybod mai eich gwerthoedd chi yw fy ngwerthoedd i. Dengys yr arolygon fod Plaid Cymru yw’r ail ac mai dim ond ni all herio Llafur. Pleidleisiwch dros Blaid Cymru ar ddydd Iau i gyflwyno’r newid y mae ar Gymru ei angen.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.