Arweinydd Plaid Cymru yn condemnio gorthrwm y Wladwriaeth Sbaenaidd

31120242831_0e44154a4c_o-2.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, wedi condemnio bygythiadau a gorthrwm y Wladwriaeth Sbaenaidd mewn ymateb i ewyllys heddychlon a democrataidd pobl Catalonia.

Mae Llywodraeth Sbaen yn criminaleiddio cyn-bennaeth llywodraeth am drefnu ymgynghoriad nad yw’n rhwymo’r Catalaniaid; yn gorchymyn i’r heddlu atafaelu ffurflenni pleidleisio; wedi cau i lawr wefannau gyda gwybodaeth am y refferendwm, ac yn gwysio meiri i’r llysoedd am helpu i drefnu’r refferendwm.

Maent wedi bygwth cipio rheolaeth dros gyllid Catalonia os bydd Llywodraeth Catalonia yn bwrw ymlaen â’r refferendwm.

Meddai Leanne Wood:

"Mewn gwlad ddemocrataidd mae’n hanfodol y gall dinasyddion gael trafodaeth am ddyfodol eu cenedl.

"Dim ond gofyn am bleidlais ar eu dyfodol y mae pobl Catalonia, ac y mae i Lywodraeth Sbaen ymateb gyda bygythiadau a gorthrwm yn ddiffygiol iawn o ran safonau democrataidd modern.

"Rhaid parchu democratiaeth a hawliau sifil, a rhaid caniatáu i bobl Catalonia gynnal ymgynghoriad heddychlon, tryloyw a democrataidd ar ddyfodol eu cenedl. Rwy’n condemnio unrhyw ymgais i atal y broses honno.

"Rwy’n galw ar bob democrat i gondemnio gweithredoedd y Wladwriaeth Sbaenaidd ac i fynegi undod gyda phobl Catalonia a’u hawl i bleidleisio."

Meddai Cadeirydd Grŵp Amlbleidiol Tŷ’r Cyffredin ar Gatalonia, ychwanegodd Hywel Williams AS o Blaid Cymru:

"Mater i bobl Catalonia yw penderfynu beth ddylai eu perthynas fod gyda llywodraeth Madrid a gweddill y byd.

"Mae’r ymdrech i fygu mynegiant o ewyllys y bobl yn sarhad ar ddemocratiaeth a dylid ei gondemnio gan bobl o bob barn sy’n rhannu ein gwerthoedd Ewropeaidd creiddiol."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.