Brexit Caled yn ‘Anwladgarol’, Medd AS Plaid Cymru

hywel_profile.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan wedi cyhuddo Torïaid ‘Brexit caled’ o fod yn ‘anwladgarol’ yn ystod araith i gynhadledd flynyddol Plaid Cymru heddiw.

Cyhuddodd Hywel Williams AS yn y rheiny sy’n eirioli dros eithrio’r Wladwriaeth Brydeinig o’r Farchnad Sengl o fod yn ‘anwladgarol’ am danseilio swyddi, twf economaidd a chyfleoedd pobl ifainc yn y dyfodol.

Fe wnaeth yr AS dros Arfon ddadlau tra bydd rhaid i Gymru a’r Wladwriaeth Brydeinig bellach adael yr Undeb Ewropeaidd, y byddai gadael yr undeb economaidd hefyd yn ‘drychinebus’ i’r economi ac yn peryglu gwarged masnach sylweddol Cymru.

Mae Cymru’n allforio mwy nag yw’n mewnforio, o’i gymharu â’r DU yn gyfan. Mae gan Gymru warged masnach nwyddau o dros £5 biliwn tra fod gan y DU ddiffyg o £120 biliwn.

Medd Hywel Williams AS, arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan:

“Mae’r Torïaid byth a beunydd yn siarad am fod yn wladgarol ac am werthoedd Prydeinig ond does dim yn wladgarol am eu hymddygiad.

“Er gwaetha’u geiriau gwag, mae’n anwladgarol i’r Torïaid danseilio swyddi, twf economaidd a chyfleoedd pobl yr ynysoedd hyn yn y dyfodol trwy eu rhethreg senoffobaidd a’u hobsesiwn gyda ‘Brexit caled’.

“Nhw sy’n awgrymu ynysu’r Wladwriaeth Brydeinig, gan roi’r gorau i un o’r perthnasau economaidd mwyaf gwerthfawr ledled y byd, sef masnach rydd gyda chymaint o wledydd ar draws y byd. Bydd hyn yn drychineb i Gymru ac i’n gwarged masnach sylweddol.

"Ac maen nhw’n ein galw ni’n genedlaetholwyr ymrannol.

“Does dim gwahaniaeth sawl gwaith byddan nhw’n dweud wrth eu hunain mai ‘Brexit yw Brexit’ a’u bod yn mynd i ‘sicrhau fod y peth yn llwyddo’, realiti’r sefyllfa yw bod 60% o’n masnach ledled y byd yn rhydd o ganlyniad i’n aelodaeth o’r farchnad sengl.

“Nid mater ein perthynas masnachu gyda’r UE yn unig yw hyn. Mae’n ymwneud hefyd â’r dros 50 o gytundebau masnachu sydd gan yr UE â gwledydd eraill ledled y byd. Ryn ni’n taflu’r cyfan i ffwrdd yn enw ryw rethreg diystyr am fod yn wladgarol.

“Does dim yn wladgarol am daflu hyn i ffwrdd. Yn wir, byddai’n hynod anwladgarol i fod yn barod i wneud hynny er mwyn cadw eu seddi yn Nhy’r Cyffredin.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.