Gweithredu nid geiriau gwag sydd angen gan Lafur ynghylch plismona

Cynhadledd2-2.jpg

Mae Liz Saville Roberts AS Plaid Cymru heddiw wedi herio ASau Llafur dros ddatganoli plismona, yn dilyn tro-pedol gan yr Ysgrifennydd Cartref Cysgodol, Andy Burnham.

Wrth ymateb i gwestiwn gan Liz Saville Roberts AS yn siambr y Tŷ Cyffredin rai wythnosau nol, mynnodd Mr Burnham mai safbwynt Llafur yng Nghymru yn unig oedd cefnogi datganoli plismona, ac nid y blaid yn San Steffan.

Serch hyn, ar ymweliad prin a Chymru yn ddiweddar, dywedodd Mr Burnham fod y Blaid Lafur Brydeinig yn cefnogi trosglwyddo cyfrifoldeb dros blismona o San Steffan i’r Cynulliad Cenedlaethol.

Dywedodd Liz Saville Roberts AS fod yn rhaid nawr i’r blaid Lafur ddefnyddio’r Mesur Plismona sy’n pasio drwy Senedd San Steffan ar hyn o bryd i brofi ei bod o ddifri am ei safbwynt newydd.

Dywedodd AS Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts:

“Mae Plaid Cymru yn croesawu’r tro pedol diweddar gan y blaid Lafur dros ei safbwynt ar ddatganoli plismona i Gymru.

“Am unwaith mae’n braf gweld Llafur yng Nghymru a San Steffan yn unedig ar y mater o fwy o bwerau i’n Cynulliad Cenedlaethol.

“Mae Plaid Cymru wedi bod yn gyson o blaid datganoli plismona i’r Cynulliad Cenedlaethol, gan ddadlau y byddai diogelwch ein cymunedau ac atal trosedd yn cael eu gweinyddu’n well pe bai’r penderfyniadau’n cael eu gwneud yn agosach at y bobl maent yn eu heffeithio.

“Cefnogir y farn hon gan y Comisiwn Silk trawsbleidiol ar ddatganoli pellach i Gymru.

“Yn hanesyddol mae’r blaid Lafur wedi dioddef rhaniadau dwfn dros y mater, gyda nifer o ASau Llafur o Gymru yn fodlon gweld y pwerau hyn yn aros yn nwylo’r Torïaid yn San Steffan.

“Yn sgil y tro pedol hwn, rhaid nawr i’r blaid Lafur gynnig gweithredoedd, nid dim ond geiriau gwag. Y Mesur Plismona sy’n pasio drwy Senedd San Steffan ar hyn o bryd yw’r cyfle delfrydol i osod gwelliannau a fyddai’n sicrhau fod y pwerau hyn yn cael eu trosglwyddo o Lundain i Gymru.

“Bydd Plaid Cymru yn gosod ei gwelliannau ei hun i sicrhau fod datganoli ar yr agenda pan drafodir y Mesur. Os yw’r Ysgrifennydd Cartref Cysgodol am gadw at ei air yna bydd yn llwyddo i uno ei blaid i gefnogi’r newid hwn.

“Os bydd Llafur yn methu, yna bydd eu rhethreg ddiystyr pan ddaw’n fater o rymuso ein cenedl yn cael ei amlygu unwaith eto. Amser a ddengys.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.