‘Helpwch fusnesau bach trwy wneud Parthau Cyfle i ganol ein trefi’ - Adam Price

Bydd arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, yn ymweld â stryd fawr Caergybi brynhawn Sadwrn i nodi Dydd Sadwrn Busnesau Bach.

Wrth i fusnesau bach ledled y DU ddathlu Dydd Sadwrn Busnesau Bach, bydd arweinydd Plaid Cymru, Adam Price AC, yn cymryd hoe o ymgyrchu i wneud rhywfaint o siopa Nadolig ar stryd fawr Caergybi.

Bydd ymgeisydd Ynys Môn, Aled ap Dafydd, yn ymuno â Mr Price.

Yn gynharach yr wythnos hon adroddwyd bod chwarter perchnogion busnesau bach yn ofni y bydd eu busnesau yn cau o fewn pum mlynedd, oherwydd cymysgedd o ffactorau gan gynnwys cyfraddau treth a Brexit.

Fel rhan o'i Chwyldro Swyddi Gwyrdd arfaethedig, mae Plaid Cymru yn bwriadu dynodi canol trefi ledled Cymru fel Parthau Cyfleoedd gyda rhyddhad treth a buddsoddiad cyfalaf i'w troi’n ganolfannau o ddatblygiad gwyrdd lleol yn hytrach na symbolau o bydredd.

Meddai arweinydd Plaid Cymru, Adam Price AC:

“Gyda llai na thair wythnos i fynd cyn y Nadolig, byddwn yn annog unrhyw un sydd, fel fi, dal angen gwneud eu siopa Nadolig i ymweld â'u stryd fawr leol eleni yn lle mynd allan o'r dref.

“Mae gan Gymru gyfoeth o fusnesau bach ym mhob cymuned, o'n trefi a'n dinasoedd, i'n pentrefi gwledig. Nhw yw asgwrn cefn ein strydoedd mawr, ac os na ddefnyddiwn ni nhw, fyddan nhw ddim yn gallu goroesi.

“Heb os, mae perchnogion busnesau bach yn poeni am y dyfodol, gyda Brexit yn ffactor mawr. Dyna pam mae Plaid Cymru eisiau refferendwm ‘gair olaf’ fel y gallwn roi diwedd ar yr anhrefn ac ansicrwydd Brexit hwn unwaith ac am byth.

“Mae llawer hefyd yn ei chael hi’n anodd cystadlu â chwmnïau mwy, a dyna pam mae Plaid Cymru yn cynnig creu ‘Parthau Cyfle’ i ganol ein trefi gyda rhyddhad treth a buddsoddiad cyfalaf. Fe allwn ac fe wnawn ni droi ein strydoedd mawr a chanol ein trefi yn ganolfannau twf a datblygiad. ”

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.