Nid mater i’r Nadolig yn unig yw’r stryd fawr

23986015128_7dd55e04bb_k.jpg

Mae Plaid Cymru yn annog y sawl sy’n siopa yng Nghymru i gefnogi’r stryd fawr trwy gydol y flwyddyn a chefnogi eu masnachwyr lleol. Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol y blaid dros yr Economi a Seilwaith, Adam Price, fod cefnogi busnesau lleol yn hanfodol bwysig i gadw cyfoeth yn lleol a chreu swyddi.

Fodd bynnag, dywedodd y dylai Llywodraeth Cymru wneud llawer mwy i gefnogi busnesau trwy roi rhyddhad ardrethi busnes parhaol i fwy o fusnesau, a rhoi mwy o gontractau sector cyhoeddus i gwmnïau lleol llai.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi a Seilwaith, Adam Price:

“Mae siopa Nadolig yn rhoi cyfle gwych i gefnogi busnesau lleol, ond mae’n bwysig ein bod hefyd yn cofio dangos ein cefnogaeth trwy gydol y flwyddyn.

“Fel siopwyr, mae gennym bŵer prynu ardderchog. Mae pob £1 a wariwn mewn  siop leol yn werth 63c i’r economi lleol ac y mae cwmnïau bach yn cynhyrchu 58% yn fwy o fudd economaidd i economïau lleol na chwmnïau mawr.

“Ond nid arnom ni mae’r baich i gyd; dylai Llywodraeth Cymru fod yn arwain ar hyn a gallent wneud llawer mwy i gefnogi busnesau Cymru.

“Mae Plaid Cymru eisiau gweld Llywodraeth Cymru yn cyflwyno rhyddhad ardrethi busnes parhaol i 90,000 o fusnesau bach -  20,000 yn fwy nac y mae Llywodraeth Cymru yn gynnig - ac yr ydym eisiau rhoi mwy o gontractau sector cyhoeddus i fusnesau lleol. Ar hyn o bryd, dywed Llywodraeth Cymru fod 50% o £6 biliwn o gaffael cyhoeddus yn dod o gwmnïau Cymreig - hoffem weld cynyddu hynny i 75%, gan roi £1.5bn yn ychwanegol ym mhocedi cwmnïau Cymreig.

“Hoffem weld Banc Datblygu Cymru yn cael £500 miliwn yn ychwanegol i gau’r bwlch cyllido - gan ddefnyddio’r arian Trafodion Ariannol a drosglwyddwyd yn ddiweddar o San Steffan, i gychwyn datblygu rhwydwaith newydd o fanciau cymunedol ar y stryd fawr.

“Gadewch i ni wneud adduned blwyddyn newydd i ddangos i’n masnachwyr lleol gymaint yr ydym yn eu gwerthfawrogi, a’u cefnogi gymaint ag y gallwn yn 2018.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.