Ni fydd Cymru’n derbyn ceiniog am wastraff Hinkley sy’n cael ei ddympio oddi ar arfordir Cymru

nuclear-free-zone2016-08-050_(1).jpg

Mae Plaid Cymru wedi datgelu na fydd Cymru yn derbyn tâl am fwd fydd yn cael ei ddympio oddi ar arfordir Cymru o safle niwclear Hinkley Point.

Mae datganiad gan Lywodraeth Cymru yn dilyn cwestiwn gan AC y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas yn datgelu na wneir unrhyw dâl i goffrau Cymru am waddodion fydd yn cael eu gwaredu yn safle gwaredu Tiroedd Caerdydd. 

Nid oes unrhyw dâl yn cael ei dderbyn ar fan y gwaddodi. Mae ffi i’w thalu am bennu’r Drwydded Forol i gael caniatâd i wneud y gweithgaredd, ond nid am y gweithgaredd ei hun. 

Meddai Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Simon Thomas:

"Mae’n annhebygol fod y mwd o waith adeiladu Hinkley yn beryglus, ond er hynny, ym moroedd Cymru y mae’n cael ei ddympio. Er bod hwn yn brosiect gwerth £20bn nid yw Cymru’n cael yr un geiniog am wastraff niwclear yn ein moroedd. Pam felly? Mae’r diffyg rheolaeth hwn dros ein hadnoddau a’n  glannau yn golygu bod San Steffan yn llesteirio ein potensial.

“Os byddaf i yn cael gwared â rhewgell, hyd yn oed, mae’n rhaid i mi dalu tâl i’r cyngor lleol, felly pam na ddylai’r un egwyddor fod yn gymwys i’r diwydiant niwclear?

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.