Cytundeb i Gymru: Gweithio gydag Eraill i Ddiogelu ein Dyfodol Ewropeaidd

Heno gallwn gadarnhau ein bod ni ym Mhlaid Cymru, ynghyd â’r Democratiaid Rhyddfrydol a’r Blaid Werdd, wedi dod i gytundeb hanesyddol ar gyfer yr etholiad cyffredinol.

Mae ein trafodaethau gyda'r pleidiau eraill wedi bod yn mynd rhagddynt ers misoedd, ac mae llawer o waith caled wedi mynd i mewn i gyrraedd cytundeb sydd yn rhoi cyfle i Gymru ethol nifer fawr o ASau o bleidiau sydd o blaid Aros yn Ewrop.

Dyma'r peth iawn i'w wneud ym muddiannau'r genedl. Yn wyneb Brexit, mae angen i ni - fel prif blaid Cymru sy'n ffafrio Aros - dangos arweinyddiaeth a phenderfyniad synhwyrol ac aeddfed sy'n dodi Cymru'n gyntaf. Dyna yw'r cytundeb yma.

Mae’r etholiad hwn yn wahanol i etholiadau eraill, ac mae dyfodol Cymru wir yn y fantol.

Trwy ddod i’r cytundeb hwn rydym yn cynyddu’r posibilrwydd o ethol mwy o ASau o blaid cadw Cymru yn Ewrop ac a fydd yn barod i ymladd yn erbyn Brecsit.

Mae hefyd yn cynnig cyfle arbennig i ethol y nifer fwyaf o ASau Plaid Cymru yn hanes ein plaidac i wrthsefyll sefydliad San Steffan - a rhoi Cymru yn gyntaf.

Dyna yw pwrpas Plaid Cymru. Ein gwlad, ein cymunedau, a’n cenedl yw ein blaenoriaeth ni bob tro.

Mae hwn yn gyfle enfawr. Gadewch i ni fynd amdani.


Dangos 1 ymateb

  • Benjamin O'Keeffe
    published this page in Newyddion 2019-11-06 22:07:56 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.