Llywodraeth Prydain yn gadael Porthladd Caergybi oddi ar y map yn nhrafodaethau Brexit

caernarfon_17.jpg

Mae Plaid Cymru wedi beirniadu Llywodraeth Prydain am adael Porthladd Caergybi “oddi ar y map” yn nhrafodaethau Brexit wrth i Ysgrifennydd Brexit gyfaddef nad yw wedi cynnal trafodaethau am ddyfodol Porthladd Caergybi, er iddo honni y bydd yn wynebu cymhlethdodau ychwanegol wedi Brexit.

Wrth ymateb i gwestiynau gan AS Arfon, Hywel Williams, yn ystod cyfarfod o Bwyllgor Dethol Brexit, dywedodd David Davis AS mai’r porthladd fydd y “ffin rhwng Cymru ac Iwerddon” ac y gall wynebu “cymhlethdodau ychwanegol” yn nes ymlaen ym mhroses Brexit.

Caergybi yw’r ail borthladd mwyaf arwyddocaol yn unman yn y DG, gyda 400,000 o dryciau yn pasio yn ôl ac ymlaen i Iwerddon, ac fe ddaw yn bwynt gwasgu sylweddol o ran Brexit os ceir ffin galed rhwng Cymru ac Iwerddon.

Mae’r cwmni fferi, Irish Ferries wedi dweud cyn hyn y gallai ail-gyflwyno gwiriadau tollau arwain at “y DG plc yn arafu i stop ymhen dim” a dywedodd Stena Line y gallai gwiriadau tollau darfu ar yr holl fodel busnes o “borthladd agored” sydd gan Gaergybi.

Wedi cyfarfod y Pwyllgor Dethol, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Hywel Williams AS:

“Caergybi yw’r ail borthladd mwyaf arwyddocaol yn y DG ar ôl Dover ac y mae’r ffordd y caiff ei redeg yn fater rhyngwladol o bwys os bydd Llywodraeth Prydain yn mynnu ail-gyflwyno gwiriadau tollau rhwng Cymru ac Iwerddon.

“Mae’n anhygoel nad yw’r Ysgrifennydd Gwladol wedi cynnal unrhyw drafodaethau o gwbl ar y mater hwn, ac y mae’n arwydd trist o flaenoriaethau Llywodraeth Prydain a’u gallu i ymdrin â’r pentwr o broblemau a grëir trwy iddynt fynnu gadael yr Undeb Tollau a’r Farchnad Sengl.

“Allai Ysgrifennydd Brexit ddim rhoi ateb i mi pan ofynnais a neilltuwyd arian i ymdrin â photensial tagfeydd difrifol ar yr A55 sydd eisoes yn annigonol trwy ogledd Cymru os ail-gyflwynir gwiriadau tollau, ac ar draws y ddwy bont rhwng Môn a’r tir mawr.

“Mae cwestiynau pellach yn codi ynghylch effaith yr Orsaf Bŵer Niwclear newydd, Wylfa Newydd, ar dagfeydd a sut y gall y porthladd ei hun ymdrin ag oedi gyda gwiriadau tollau.

“Mae’r rhain yn faterion hanfodol ynghylch ail borthladd prysuraf y DG ac y mae’r ffaith nad oedd Ysgrifennydd Brexit wedi cynnal trafodaethau o gwbl yn codi cwestiynau difrifol iawn am ei flaenoriaethau ef a’i lywodraeth.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.