Y Blaid yn "llygedyn o oleuni" gyda dyddiau duon y Torïaid ar y gorwel

32794045053_a122809afd_o.jpg

Leanne yn lansio ymgyrch gydag addewid i amddiffyn Cymru.

Bydd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw yn annerch aelodau ac ymgyrchwyr ei phlaid wrth lansio ymgyrch yr Etholiad Cyffredinol ym Mangor.

Bydd Leanne Wood yn rhoi rhybudd am gyfnod diffiniol yn hanes Cymru gyda llywodraeth Dorïaidd fwy hyderus yn bygwth dyddiau duon.

Bydd yn ychwanegu, gyda’r Blaid Lafur Party yn wan a rhanedig, fod y gobaith o fwy o ASau Plaid Cymru yn San Steffan yn cynnig "llygedyn o obaith" i Gymru, gyda’r blaid yn benderfynol o wneud popeth yn ei gallu i atal Cymru rhag cael ei gwthio i’r cyrion a’i hanghofio.

Disgwylir i arweinydd Plaid Cymru ddweud:

“Wedi Mehefin 8, bydd llywodraeth Doriaidd yn ceisio dwyn miliynau o bunnoedd oddi ar Gymru.

“Bydd swyddi mewn perygl, ein diwydiannau twristiaeth a ffermio yn wynebu gwasgfa, ein prifysgolion mewn sefyllfa fregus, a’n gwario cyhoeddus yn cael ei wasgu.

“Felly pwy all amddiffyn Cymru rhag y bygythiad hwn?

“Wnaiff Llafur ddim. All Llafur ddim.

“Mae Llafur yn wan a rhanedig.

“Yn rhy brysur yn ymladd ymysg eu hunain. Yn anwybyddu’r bobl maent i fod i’w cynrychioli.

“Dengys y polau piniwn eu bod yn plymio, ledled y DG ac yn sicr yng Nghymru.

“Maent wedi gadael y llong, ac yn ffrae nawr ynghylch pwy sy’n cael y rafftiau.

“Fydd pleidlais i Lafur yn yr etholiad hwn ddim yn atal Llywodraeth Geidwadol i’r DG.

“Ond os yw cymylau duon rheolaeth y Torïaid ar y gorwel, yna mae Plaid Cymru yn llygedyn o obaith.

“Efallai bod Cymru yn wynebu bygythiadau, ond mae gennym hefyd gyfle enfawr.

“Mae Plaid Cymru yn sefyll yn barod i amddiffyn Cymru.

“Bydd pob AS Plaid Cymru a etholwn ar Fehefin 8 yn mynd i San Steffan i ymladd ar ran eu gwlad, eu pobl a’u cymunedau.

“Mae’n bryd i ni ddangos na wnawn orwedd yn llywaeth a gadael i’r blaid Doriaidd ddod â’i bwyell i lawr ar Gymru, fel y gwnaethant o’r blaen.

“Bydd Plaid Cymru yn rhwystro ein cenedl rhag cael ei gwthio i’r cyrion a’n pobl rhag cael eu hanghofio.

“Bydd Plaid Cymru yn anfon tîm cryf o ASau i amddiffyn Cymru yn San Steffan.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.