HS2 yn sarhad ar drethdalwyr Cymru

WhatsApp_Image_2019-03-15_at_11.25.55_AM.jpeg

Galwyd HS2 yn “sarhad ar drethdalwyr Cymru” gan lefarydd Plaid Cymru ar Drafnidiaeth Jonathan Edwards AS, wedi i ddadansoddiad newydd ddangos fod costau yn cynyddu i fwy na £150bn.

Dengys dadansoddiad gan y Midlands Economic Forum (MEF) y gallai cost wreiddiol yr adeiladu o £30bn gyrraedd cymaint â £106.35bn. Nid yw hyn yn cynnwys costau pellach megis terfynell gysylltu’r seilwaith lleol (£43bn) a cherbydau (£2.5bn).

Dywedodd Mr Edwards y byddai trethdalwyr Cymru yn talu am reilffordd yn Lloegr, heb gael unrhyw fudd. Mae Llywodraeth San Steffan eisoes wedi gwrthod rhoi unrhyw arian dilynol Barnett i Gymru - y mecanwaith arferol lle dderbynnir cynnydd mewn arian i Gymru yn ôl cyfran y boblogaeth o gymharu â gwariant yn Lloegr - ar gyfer y prosiect.

Dangosodd yr arbenigwr ar drafnidiaeth yr Athro Stuart Cole hefyd sut y bydd HS2 yn dod â chanlyniadau negyddol i Gymru, yn enwedig yn ne’r wlad, wrth i amseroedd siwrneiau i ddinasoedd yng nghanolbarth a gogledd Lloegr leihau a thechnoleg newydd ddenu cwmnïau i ardaloedd gyda gorsafoedd HS2. Cefnogwyd dadansoddiad yr Athro Cole gan adroddiad gan Greengauge 21, oedd yn tynnu ar ddadansoddiad gan KPMG, a ganfu y gallai HS2 leihau twf cyflogaeth yng Nghymru o 21,000 o swyddi rhwng 2007 a 2040.

Mae adroddiad MEF hefyd yn honni y byddai costau’r hyn fyddai ar HS2 angen o ran pŵer yn rhyw draean o gynnyrch Hinckley C, ac yn costio £5bn.

Cyfanswm costau HS2, fel y’u cyfrifwyd gan MEF, fyddai £156.95bn, sydd yn cyfateb i 7.4% o GDP y DG yn 2018.

Yn ei sylw, meddai Jonathan Edwards AS:

“Bu HS2 yn wastad yn newyddion drwg i Gymru – dengys dadansoddiad annibynnol y bydd yn golygu ergyd economaidd i’n gwlad. Mae’r ffigyrau diweddaraf hyn, fodd bynnag, yn dangos faint o sarhad ar drethdalwyr Cymru yw HS2 mewn gwirionedd.

“Pan fo costau yn codi i fwy na £150bn am reilffordd rhwng dinasoedd Lloegr, mae Llywodraeth San Steffan yn cadw at eu hymrwymiad. Ond pan fo Cymru yn y cwestiwn, all y wladwriaeth Brydeinig ddim dod o hyd i’r arian i drydaneiddio ychydig filltiroedd o reilffordd rhwng ein dwy ddinas fwyaf.

“Mae seilwaith Cymru yn gwegian. Allwch chi ddim hyd yn oed mynd o’r de i’r gogledd heb fynd trwy wlad arall.

“Nid yn unig y mae’r sefyllfa hon yn symbol o ddirmyg San Steffan tuag at Gymru, mae’n niweidio ein heconomi. Mae Cymru yn gorfod dioddef system drafnidiaeth sy’n perthyn i’r 20fed ganrif, ac ar yr un pryd yn talu am ddatblygu system drafnidiaeth newydd gwerth biliynau o bunnoedd yn Lloegr.

“Allwn ni ddim  ymddiried bellach mewn gwlad arall i lunio ein polisi trafnidiaeth.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.