HS2: Colledion Cymru wedi eu cloi i mewn gyda chostau yn codi i’r entrychion

WhatsApp_Image_2019-03-15_at_11.25.55_AM.jpeg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Drafnidiaeth, Jonathan Edwards AS, wedi dweud bod yn rhaid dileu HS2, yn dilyn tystiolaeth bellach o gostau cynyddol a’i effeithiau ‘hynod niweidiol’ uniongyrchol ac anuniongyrchol ar Gymru.

Honnodd y Financial Times y penwythnos hwn y bydd y costau yn codi o gymaint â £30bn, yn ôl adolygiad mewnol.  Mae sôn fod Allan Cook, Cadeirydd newydd HS2, wedi rhybuddio’r Llywodraeth Brydeinig y gallai costau godi i rhwng £70bn a £85bn am y lein reilffordd yn Lloegr.

Wrth gyhoeddi gwariant ar gyfer rhai gorsafoedd rheilffordd ym  mhrifddinas Cymru, dywedodd Ysgrifennydd Cymru wrth BBC Radio Cymru fod y gyllideb Gymreig wedi ‘manteisio’n fawr am eu bod yn cael eu rhan o’r gwariant a roddir i HS2”. Fodd bynnag, bydd Cymru yn derbyn llai yn gyfrannol mewn setliadau cyllido yn y dyfodol oherwydd dylanwad HS2 ar ‘Ffactorau Cymaroldeb’ – rhan o’r hafaliad a ddefnyddir i benderfynu faint y dylai Llywodraeth Cymru dderbyn yn dibynnu ar wariant adrannol Whitehall yn Lloegr.

Fel arfer, mae gwariant yn Lloegr yn arwain at gynnydd yn yr arian a roddir i Lywodraeth Cymru fel rhan o’r setliad datganoli – ‘arian dilynol Barnett’ yw’r enw ar hyn. Mae’r mesur hwn seiliedig ar boblogaeth yn golygu bod Cymru yn cael rhyw 5% o’r arian a werir gan San Steffan yn Lloegr.

Bydd yr Alban a Gogledd Iwerddon yn gweld cynnydd cyllido poblogaeth llawn oherwydd gwariant San Steffan ar HS2; fodd bynnag, mae Llywodraeth San Steffan wedi gwrthod rhoi’r un codiad i Lywodraeth Cymru trwy fecanwaith arian dilynol Barnett.

Mae arbenigwyr trafnbidiaeth hefyd wedi rhagweld y byddai HS2 yn debyg o ostwng twf mewn cyflogaeth yng Nghymru  o 21,000 o swyddi erbyn 2007 a 2040.

Meddai Jonathan Edwards AS:

“Mae HS2 yn sarhad ar drethdalwyr Cymru. Mae Cymru yn colli biliynau o bunnoedd mewn cyllid y mae gennym ni hawl iddo, yna ŵr ac yn y dyfodol. Ac y mae hynny cyn crybwyll yr anfantais economaidd y byddwn ynddo oherwydd y prosiect drudfawr hwn i Loegr yn unig. Bydd HS2 yn cael effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol ar ein cenedl.

“Mae Cymru yn cael ei thwyllo allan o symiau enfawr o arian dan ein bargen ddatganoli y gellir eu buddsoddi yn ein rhwydweithiau trafnidiaeth a’n hysgolion  ein hunain, a’r GIG.

“Unwaith eto, mae Alun Cairns wedi bod yn ddiffynydd bargen wael o Lundain yn hytrach na brwydro dros fargen deg i Gymru.

“Oherwydd cefnogaeth Llafur Llundain i’r prosiect, mae’r Llywodraeth Lafur ym Mae Caerdydd hefyd wedi gwrthod brwydro dros fargen deg.

“Nid yw rhwydwaith trafnidiaeth Cymru yn addas at y diben o gwbl, ac eto, mae San Steffan yn gwario biliynau dros Glawdd offa. Mae’n amlwg na allwn ni ymddiried na chaniatau i wlad arall benderfynu ar ein polisi ar seilwaith trafnidiaeth.”  

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.