Galw ar Lywodraeth y DG ymyrryd wrth i ymprydiwr Cwrdaidd-Cymreig fod mewn ‘cyflwr difrifol’

_106115323_de27-4.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw ar i Lywodraeth y DG ymyrryd ‘fel mater o frys’ yn dilyn dirywiad sydyn yng nghyflwr y Cymro Cwrdaidd Imam Sis o Gasnewydd fu ar streic newyn amhenodol  ers 17 Rhagfyr.

Mae’r streiciau newyn, a gychwynnwyd gan Leyla Güven, AS Cwrdaidd a etholwyd yn ddemocrataidd i senedd Twrci ac a fu’n ymprydio bellach ers dros 176 diwrnod, yn galw am ddiwedd ar gadw’r arweinydd Cwrdaidd Abdullah Öcalan ar ei ben ei hun yn y carchar.

Mae arweinydd Plaid Gweithwyr Cwrdistan (PKK) wedi cael ei gadw yn bennaf mewn cell ar wahân gan Dwrci ers 1999, a gwrthodwyd caniatâd iddo weld cyfreithwyr na’i deulu.

Dywedodd AC Plaid Cymru a’r gweinidog cysgodol dros faterion rhyngwladol Delyth Jewell fod y cyfrifoldeb nawr ar ysgwyddau Llywodraeth y DG i ymyrryd i achub bywyd Imam.

Mae’r blaid ar hyn o bryd yn casglu llofnodion ar lythyr trawsbleidiol at Mr Jeremy Hunt ar y mater.

Dywedodd gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros faterion rhyngwladol, Delyth Jewell AC,

“Rwyf wedi cael ar ddeall heddiw fod cyflwr fy etholwr Imam Sis, fu ar streic newyn am 137 diwrnod, wedi dirywio a’i fod bellach yn ddifrifol.

“Llofnododd Twrci nifer o gytundebau hawliau dynol rhyngwladol, gan gynnwys Confensiwn Hawliau Dynol Ewrop fel aelod o Gyngor Ewrop. Deellir bod yr amodau y cedwir yr arweinydd Cwrdaidd Abdullah Öcalan danynt yn mynd yn groes i oblygiadau cyfreithiol gwladwriaeth Twrci o ran hawliau dynol. Unig gais yr ymprydwyr yw i Lys Hawliau Dynol Ewrop (LlHDE) a’r Pwyllgor Ewropeaidd dros Atal Poenydio (PEAP) ymchwilio i unrhyw dorri ar hawliau dynol yn erbyn Ocalan.

“Mae’r cyfrifoldeb yn awr ar Lywodraeth y DG a’r Ysgrifennydd Tramor Jeremy Hunt AS i ymyrryd ac ysgrifennu at y PEAP fel mater o frys ynghylch unrhyw bosibilrwydd y tramgwyddwyd hawliau dynol. Mae gwadu democratiaeth a hawliau dynol i un unigolyn yr un fath a’u gwadu i ni oll. Rhaid cynnal oblygiadau hawliau dynol sylfaenol yn Nhwrci fel y cam cyntaf tuag at nod yr ydym oll am weld yn y pen draw – ateb heddychlon, gwleidyddol i’r cwestiwn Cwrdaidd yn Nhwrci.

“Rwyf wedi cysylltu â Llywodraeth Cymru i godi’r mater a byddaf yn mynd ar ei ôl fel mater o frys dros y dyddiau nesaf.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.