Plaid Cymru i wynebu’r Torïaid ac amddiffyn Cymru yn yr etholiad sydyn

conf_dark.jpg

Mae arweinydd grŵp Plaid Cymru yn San Steffan, Hywel Williams AS, wedi disgrifio’r etholiad cyffredinol brys fel cyfle i bobl Cymru “newid llwybr o lywodraeth ddisymud Llafur yng Nghaerdydd” ac “ymaith oddi wrth y llywodraeth or-ganolog yn Llundain.”

breWrth siarad mewn dadl ar yr etholiad cyffredinol yn Nhŷ’r Cyffredin, dywedodd AS Arfon y byddai’r etholiad yn gyfle i Gymru dorri ei llwybr ei hun tuag at “adfywiad economaidd a ffyniant, a Chymru gywir a hyderus yn y byd.”

Cyhuddodd y Prif Weinidog o alw Etholiad Cyffredinol i ‘ddelio â’i gelynion sy’n eistedd y tu ôl iddi’, gan dynnu sylw at record anghyson y Prif Weinidog ar aelodaeth yr Undeb Ewropeaidd a’r angen am Etholiad Cyffredinol cyn 2020. Ailadroddodd sut yr oedd y Prif Weinidog i ddechrau o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd ond wedi gwneud tro pedol ar hyn ac yna newid ei safbwynt unwaith eto pan ddaeth yn Brif Weinidog. Tynnodd Mr Williams sylw hefyd at safbwynt blaenorol y Prif Weinidog na fyddai’n galw Etholiad Cyffredinol cynnar, gan ganolbwyntio yn hytrach ar “sefydlogrwydd, i allu ymdrin â’r materion mae’r wlad yn eu hwynebu”.

Wrth siarad yn y ddadl, dywedodd arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Hywel Williams AS:

“Mae Plaid Cymru yn croesawu’r cyfle a roddir gan yr etholiad hwn i hybu agenda pobl Cymru ac i bobl Cymru newid ein trywydd. Mae ar Gymru angen ASau fydd yn wynebu’r Torïaid ac a fydd yn llais rheswm yn y Senedd, a dim ond yn ASau Plaid Cymru y gallant ymddiried i wneud hyn.

“Ers yn rhy hir o lawer, mae Cymru wedi ei hanghofio gan y llywodraeth Dorïaidd or-ganolog yn Llundain, a’i harwain ar gyfeiliorn gan lywodraeth ddisymud Llafur yng Nghaerdydd. Bydd Plaid Cymru yn sefyll dros fuddiannau Cymru ac yn gofalu y bydd penderfyniadau a gymerir yn cael eu gwneud gan gadw plant ac wyrion Cymru mewn cof.

“Rhaid i ni allu ffurfio ein llwybr ein hunain tuag at adfywiad economaidd a ffyniant, cyfiawnder cymdeithasol, a lle cywir a hyderus i Gymru yn y byd. Dyma’r hyn sydd gan Blaid Cymru i’w gynnig i bobl Cymru, a dyma’r cyfle yr ydym yn edrych ymlaen ato.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.