#EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb

Banner_with_logo.jpg

Mae Llywodraeth San Steffan yn mynd i gael gwared ar ein Dinasyddiaeth Ewropeaidd ac, o ganlyniad, ein hunaniaeth Ewropeaidd.

Mae’n golygu na fydd gennych yr hawl mwyach i deithio, byw na gweithio yn Ewrop. Mae’n golygu y bydd eich rhyddid i astudio a bod yn rhydd o ragfarn yn gorffen.

Mae’n golygu na fyddwch chi mwyach yn Ewropeaidd.

Mae cymryd dinasyddiaeth o unigolyn yn ddiegwyddor, ac yn ôl arbenigwyr cyfreithiol, yn anghyfreithiol yn ôl rheolau rhyngwladol.

Pam ddylai San Steffan gymryd eich hawliau oddi arnoch, yn erbyn eich ewyllus? Sut fedrai San Steffan roi terfyn ar eich hunaniaeth Ewropeaidd? Sut allai San Steffan gymryd eich dinasyddiaeth oddi arnoch, heb eich caniatad?

Mae canlyniadau economaidd dinistriol Brexit caled yn amlwg. Ond, erbyn hyn, mae San Steffan hefyd eisiau cymryd ein hunaniaeth oddi arnom.

A wnewch chi ymuno â ni a dweud wrth San Steffan #EwropeaiddYdwI?

Dewch i ymuno â ni yn San Steffan dydd Mercher 7 o Fawrth am 11:00am, cyn PMQs, i brotestio y tu allan i’r Senedd. Ymunwch â’r digwydd Facebook yma!

480 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 428 o ymatebion

 • D Michael M Jones
  signed 2018-10-08 15:38:58 +0100
 • Catrin Hampton
  signed 2018-09-14 12:27:49 +0100
 • Dafydd Gwynfor Davies
  signed 2018-09-03 17:05:33 +0100
 • Jeff Crwys
  signed 2018-05-15 09:47:36 +0100
 • Dafydd Jones
  signed 2018-05-12 12:10:15 +0100
 • Eifion Jones
  @EifionM tweeted link to this page. 2018-05-11 11:48:14 +0100
 • Elfed Gruffydd
  signed via 2018-05-10 23:17:36 +0100
 • Manon Haf Owen
  posted about this on Facebook 2018-05-10 21:25:43 +0100
  Sign the petition: #EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb
 • Manon Haf Owen
  signed 2018-05-10 21:25:05 +0100
 • Robert Jenkins
  signed 2018-05-10 20:06:57 +0100
 • Philip Jones
  signed 2018-05-10 19:38:51 +0100
  Philip Jones
 • Brian Thomas
  signed 2018-05-10 15:09:34 +0100
 • Deborah Davies
  signed 2018-05-10 11:32:51 +0100
 • Teleri Lea
  signed 2018-05-10 10:41:59 +0100
 • Geraint Diolchgar Dedwydd Parri
  posted about this on Facebook 2018-05-10 10:41:17 +0100
  Sign the petition: #EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb
 • Geraint Huw Parri
  signed 2018-05-10 10:40:49 +0100
 • Rhian Davies
  signed 2018-05-10 09:02:23 +0100
 • John Gwyndaf Tomos
  signed 2018-05-10 01:45:57 +0100
  John Gwyndaf Tomos
 • Daniel Jenkins
  signed 2018-05-10 00:07:02 +0100
 • Arwel Jones-hogia'r Wyddfa
  signed 2018-05-09 23:39:47 +0100
 • Gwynfryn Evans
  signed via 2018-05-09 21:53:05 +0100
 • Eluned M Cousins
  signed 2018-05-09 21:09:23 +0100
 • Siwan ap Gwilym
  signed 2018-05-09 19:52:12 +0100
 • Arfon Jones
  signed 2018-05-09 19:44:25 +0100
 • Carol Mitchell
  signed 2018-05-09 19:41:56 +0100
 • Siân Cwper
  signed 2018-05-09 19:09:07 +0100
 • Owain Gwent
  signed 2018-05-09 19:05:22 +0100
 • Shon Wyn Hughes
  signed 2018-05-09 19:03:28 +0100
 • Phill Davies
  signed 2018-05-09 18:38:04 +0100
 • David Barnes
  signed 2018-05-09 18:37:46 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.