#EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb

Banner_with_logo.jpg

Mae Llywodraeth San Steffan yn mynd i gael gwared ar ein Dinasyddiaeth Ewropeaidd ac, o ganlyniad, ein hunaniaeth Ewropeaidd.

Mae’n golygu na fydd gennych yr hawl mwyach i deithio, byw na gweithio yn Ewrop. Mae’n golygu y bydd eich rhyddid i astudio a bod yn rhydd o ragfarn yn gorffen.

Mae’n golygu na fyddwch chi mwyach yn Ewropeaidd.

Mae cymryd dinasyddiaeth o unigolyn yn ddiegwyddor, ac yn ôl arbenigwyr cyfreithiol, yn anghyfreithiol yn ôl rheolau rhyngwladol.

Pam ddylai San Steffan gymryd eich hawliau oddi arnoch, yn erbyn eich ewyllus? Sut fedrai San Steffan roi terfyn ar eich hunaniaeth Ewropeaidd? Sut allai San Steffan gymryd eich dinasyddiaeth oddi arnoch, heb eich caniatad?

Mae canlyniadau economaidd dinistriol Brexit caled yn amlwg. Ond, erbyn hyn, mae San Steffan hefyd eisiau cymryd ein hunaniaeth oddi arnom.

A wnewch chi ymuno â ni a dweud wrth San Steffan #EwropeaiddYdwI?

Dewch i ymuno â ni yn San Steffan dydd Mercher 7 o Fawrth am 11:00am, cyn PMQs, i brotestio y tu allan i’r Senedd. Ymunwch â’r digwydd Facebook yma!

484 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 433 o ymatebion

 • Helen Smith
  @Helenkalliope tweeted link to this page. 2018-03-03 16:26:36 +0000
 • Helen Smith
  signed 2018-03-03 16:26:29 +0000
 • Nans Rowlands
  posted about this on Facebook 2018-03-03 16:15:27 +0000
  Sign the petition: #EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb
 • Nans Rowlands
  signed via 2018-03-03 16:14:50 +0000
 • Rhys Williams
  posted about this on Facebook 2018-03-03 16:13:46 +0000
  Sign the petition: #EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb
 • Rhys Williams
  @RhysCaerdydd tweeted link to this page. 2018-03-03 16:13:43 +0000
 • Rhys Williams
  signed 2018-03-03 16:12:19 +0000
 • Haf Llewelyn
  signed 2018-03-03 15:52:53 +0000
 • Fflur Arwel
  signed 2018-03-03 15:48:08 +0000
 • Hazel Charles Evans
  signed 2018-03-03 15:40:50 +0000
 • Fergus Davies
  signed 2018-03-03 15:39:49 +0000
 • Cynog Dafis
  signed 2018-03-03 15:39:30 +0000
 • Rhodri Llewelyn
  signed via 2018-03-03 15:35:37 +0000
 • Rhian Davies
  signed via 2018-03-03 15:33:54 +0000
 • Robin Gwyndaf
  signed 2018-03-03 15:32:01 +0000
 • Rhys Llewelyn
  signed 2018-03-03 15:24:03 +0000
 • Elin Owen
  signed 2018-03-03 15:19:46 +0000
 • Janet Meredith
  signed 2018-03-03 15:19:10 +0000
 • Jane Aaron
  signed 2018-03-03 15:01:17 +0000
 • Sioned Huws
  signed 2018-03-03 14:57:45 +0000
 • W Penri Jones
  signed 2018-03-03 14:56:00 +0000
 • Neville Evans
  signed 2018-03-03 14:44:51 +0000
 • Margaret Eluned Rowlands
  signed 2018-03-03 14:44:10 +0000
 • Susan Parry
  signed 2018-03-03 14:26:24 +0000
 • Wiliam Rees
  @wiliamjacrees tweeted link to this page. 2018-03-03 14:25:47 +0000
 • Heledd Griffiths
  signed 2018-03-03 14:16:03 +0000
 • Kelvin Edwards
  signed 2018-03-03 14:08:39 +0000
 • Diana Salmon
  signed 2018-03-03 14:03:58 +0000
 • Huw Meirion Edwards
  signed 2018-03-03 13:57:46 +0000
 • Bet Jones
  signed 2018-03-03 13:51:19 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd