#EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb

Banner_with_logo.jpg

Mae Llywodraeth San Steffan yn mynd i gael gwared ar ein Dinasyddiaeth Ewropeaidd ac, o ganlyniad, ein hunaniaeth Ewropeaidd.

Mae’n golygu na fydd gennych yr hawl mwyach i deithio, byw na gweithio yn Ewrop. Mae’n golygu y bydd eich rhyddid i astudio a bod yn rhydd o ragfarn yn gorffen.

Mae’n golygu na fyddwch chi mwyach yn Ewropeaidd.

Mae cymryd dinasyddiaeth o unigolyn yn ddiegwyddor, ac yn ôl arbenigwyr cyfreithiol, yn anghyfreithiol yn ôl rheolau rhyngwladol.

Pam ddylai San Steffan gymryd eich hawliau oddi arnoch, yn erbyn eich ewyllus? Sut fedrai San Steffan roi terfyn ar eich hunaniaeth Ewropeaidd? Sut allai San Steffan gymryd eich dinasyddiaeth oddi arnoch, heb eich caniatad?

Mae canlyniadau economaidd dinistriol Brexit caled yn amlwg. Ond, erbyn hyn, mae San Steffan hefyd eisiau cymryd ein hunaniaeth oddi arnom.

A wnewch chi ymuno â ni a dweud wrth San Steffan #EwropeaiddYdwI?

Dewch i ymuno â ni yn San Steffan dydd Mercher 7 o Fawrth am 11:00am, cyn PMQs, i brotestio y tu allan i’r Senedd. Ymunwch â’r digwydd Facebook yma!

483 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 433 o ymatebion

 • Susan James
  signed 2018-03-03 13:45:46 +0000
 • Sian Griffiths
  signed 2018-03-03 13:44:21 +0000
 • Angharad Rhys
  signed 2018-03-03 13:40:24 +0000
 • Tegwyn Jones
  signed 2018-03-03 13:37:53 +0000
 • Randal Isaac
  signed 2018-03-03 13:34:11 +0000
 • Alwenna Mair Evans
  signed 2018-03-03 13:33:39 +0000
 • Gwynfor Owen
  @GwynforO tweeted link to this page. 2018-03-03 13:32:08 +0000
 • Gwynfor Owen
  signed 2018-03-03 13:31:37 +0000
 • Iola Edwards
  signed 2018-03-03 13:29:18 +0000
 • Gareth Jones
  posted about this on Facebook 2018-03-03 13:27:41 +0000
  Sign the petition: #EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb
 • Gareth Jones
  @jamesgiggs tweeted link to this page. 2018-03-03 13:27:38 +0000
 • James Eirwyn Williams
  signed 2018-03-03 13:26:26 +0000
 • Lynne Rees
  posted about this on Facebook 2018-03-03 13:24:35 +0000
  Sign the petition: #EwropeaiddYdwI - llofnodwch ein deiseb
 • Bradley Jones
  signed 2018-03-03 13:23:10 +0000
 • Rhys Ifor
  signed 2018-03-03 13:14:44 +0000
 • Gareth Williams
  signed 2018-03-03 13:11:49 +0000
 • Helen Owen
  signed 2018-03-03 13:08:47 +0000
 • Steffan Williams
  signed 2018-03-03 13:06:53 +0000
 • Paul Fisher
  signed 2018-03-03 13:04:41 +0000
 • Dewi Jones
  followed this page 2018-03-03 13:03:29 +0000
 • Dewi Jones
  signed 2018-03-03 13:03:07 +0000
 • Meri Griffiths
  signed 2018-03-03 13:02:03 +0000
 • Rhys Llwyd
  signed 2018-03-03 12:58:12 +0000
 • Iwan Williams
  signed 2018-03-03 12:53:47 +0000
 • Sion Goronwy Jones
  signed 2018-03-03 12:53:05 +0000
 • John Meirion Hughes
  signed 2018-03-03 12:48:55 +0000
 • Sioned Treharne
  signed 2018-03-03 12:46:00 +0000
 • Neil Shadrach
  signed 2018-03-03 12:43:08 +0000
 • Theston Jones
  signed 2018-03-03 12:41:02 +0000
 • Selwyn Williams
  signed 2018-03-03 12:40:13 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd